Dataforordningen – GDPR

D. 25. maj 2018 skærper EU kravene til, hvordan virksomheder, herunder CL REGNSKAB & REVISION anvender og behandler data, de har modtaget fra deres klienter.

Reglerne i dataforordningen er blevet til for at beskytte personlige oplysninger bedre, når virksomheder håndterer disse oplysninger.

Hos CL REGNSKAB & REVISION anmoder og behandler vi IKKE følsomme personoplysninger, men anmoder kun om almindelige personoplysninger.
Disse personlige oplysninger behandles altid korrekt og fortroligt.

I CL REGNSKAB & REVISION lever vi fuldt ud op til gældende lovgivning. Vores IT system er krypteret, bliver opdateret løbende (sikker forbindelse) og opfylder de gængse krav, som det kræves, når der behandles fortrolige data.

Du er som klient ansvarlig for at vedligeholde dine kontaktoplysninger, dvs. du bør oplyse om ændret adresse eller ændret email-adresse af sikkerhedsmæssige årsager.

Hvidvaskningsloven

Vi er som revisorer registreret i et register for hvidvaskbekæmpelse, pga. arbejdets art.

CL REGNSKAB & REVISION er nødsaget til at indhente identifikationsoplysninger om vores klienter, såfremt en ydelse ønskes udført.
Derfor foretages der altid, hos CL REGNSKAB & REVISION en kundekendskabsprocedure og denne skal altid udføres, før en ny sag kan påbegyndes. Det er et lovmæssigt krav.

ID (kopi af PAS eller kørekort) er altid et krav, da vi i flere sager, yder virtuel bistand over mail og telefoni.

Stamoplysninger fra vores klienter gemmes i 5 år, selv efter endt klientophør.

Ønsker du yderligere informationer herom: https://erhvervsstyrelsen.dk/hvidvask-og-finansiering-af-terrorisme

Vi lever op til gældende lovgivning, der kan læses mere her: https://www.datatilsynet.dk

Samtykkeerklæring

Hos CL REGNSKAB & REVISION anmoder og anvender vi KUN de mest nødvendige oplysninger, for at kunne yde bistand.

Disse ID oplysninger anvendes kun til identificering, en intern kontrolprocedure hos CL REGNSKAB & REVISION. De videresendes ikke og bliver ikke anvendt i andre sammenhænge. De gemmes forsvarligt.

Ved opstart af et klientforhold, hvor du sender ID og materiale til CL REGNSKAB & REVISION giver du samtykke til, at vi må løse sagen, ud fra de tilsendte oplysninger. Du kan som klient altid trække dit samtykke tilbage igen, såfremt dette skulle ønskes.

Vi har naturligvis altid tavshedspligt.

Du er altid velkommen til at sende os en mail på cl@clr.nu såfremt du skulle have nogle uddybende spørgsmål til ovenstående skrivelse.