Du får som udlejer ikke fradrag ved køb af hårde hvidevarer

Er vaskemaskinen i din udlejningsejendom gået til? Når du lejer en ejendom ud, er der helt specifikke regler for, hvem der har ansvar for at forbedre eventuelle mangler. Som udlejer er du som udgangspunkt ansvarlig for at udskifte defekte hårde hvidevarer. Men hvordan er reglerne for fradrag på området?

Særlige regler for anskaffelse af hårde hvidevarer

Når du køber inventar til din udlejningsejendom, kan du trække vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på inventaret fra i skat. Men det forholder sig anderledes, når du indkøber hårde hvidevarer. Køb af hårde hvidevarer er ikke fradragsberettiget og kan ikke afskrives på samme vis som andre inventarer.

Det betyder altså, at der intet er at hente hos Skat, når du skal anskaffe nye hårde hvidevarer til en udlejningsejendom. Det gælder alle former for udlejning, og hvad enten du køber hårde hvidevarer til et sommerhus, en regulær udlejningsejendom, eller et Airbnb lejemål.

Den tekniske forklaring er: Der gives ikke fradrag for køb af hvidevarer i den løbende drift, da der er tale om bygningsbestanddele der anses som en naturlig del af ejendommen, og beløbet indgår derfor som en del af ejendommens anskaffelsessum. Se afgørelserne TfS 1993.195VLR og TfS 1994.463LSR. Anskaffelsen kan heller ikke afskrives efter afskrivningslovens regler, da der er tale om en beboelsesejendom, jfr. afskrivningslovens §14 stk. 2.

Vil du gerne vide mere om lovgivningen på området, kan du læse meget mere på Skats hjemmeside.