Har du tjek på dine medarbejdere og deres forsikringer?

Arbejdsgivere, er ifølge lov om arbejdsskadeforsikring, forpligtede til at sikre alle deres medarbejdere mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker – de er altså forpligtet til at oprette en arbejdsskadeforsikring. Denne lov gælder uanset erhvervstype. Det er derfor vigtigt at være bekendt med…

Ny hvidvaskningslov juni 2017

Erhvervs- og vækstministeriet har fremsat et nyt forslag til hvidvaskningsloven, som er trådt i kraft juni 2017. Det har medført en række ændringer på erhvervsområdet og stiller nye krav til, at virksomheder omfattet af hvidvaskningsloven – erhverver sig et langt…