Procentreglen forklaret – Er du berettiget til fradrag?

Procentreglen er en særregel, der kun gælder for nyerhvervede udlejningsejendomme. Mange har svært ved at forstå reglen helt præcist, men du kan få store fradrag på vedligeholdelses- og forbedringsarbejde, hvis du benytter dig af den. Især ved forældrekøb, hvor planen…

Download gratis lejekontrakt

Til ethvert lejemål er lejekontrakten grundstenen. Her står de klare retningslinjer for både lejer og udlejer skrevet på sort og hvidt, så der ikke kommer til at opstå tvivlsspørgsmål undervejs i lejeperioden. En strid mellem lejer og udlejer kan blive…

7 ting du skal tænke på vedrørende forældrekøb

Der er mange fordele forbundet med et forældrekøb. Dit barn er sikret fast bolig under sit studie, og barnet slipper for eventuelle problemer med en pengegrisk udlejer. Der er dog visse ting ved forældrekøb, som du som forælder gør klogt…

Skat ved forældrekøb

Det vurderes at op i mod 15% af alle lejligheder handles med forældrekøb for øje.  Når forældrene via forældrekøb anskaffer en ejerlejlighed til sit barn, er det oftest i forbindelse med dette skal pågebynde en videregående uddannelse. Der er tale om…