Når du ønsker at beskæftige dig med udlejning af din bolig, er der mange ting, som du skal have styr på.

Under en udlejning, skal der altid være en fyldestgørende lejekontrakt og denne skal være gyldig, det vil sige, at den skal kunne opfylde alle lejelovens regler.

Du kan læse mere her: Hvorfor er det vigtigt med en lejekontrakt?

Fastsættelse af huslejen:

Huslejen bør du naturligvis have helt styr på og det kan også være en god ide, at tænke en potentiel årlig huslejestigning ind, hvis du har planer om, at din lejer skal udleje din lejlighed eller hus i flere år.

Du bør også kende begrebet forudbetalt leje – dette kan bedst forklares, som en slags forsikring, som udlejeren har til rådighed. Denne pulje kan være med til at dække udlejerens tab, hvis lejeren bl.a. ikke betaler huslejen og sagen overgår til fogedretten.

Du kan læse mere her i en af vores andre artikler: Sådan fastsætter du husleje

Husk også at der er regler for opsigelse:

Der er også regler for opsigelse af lejemålet. Det er væsentligt at være bekendt med, at du som udlejer ikke kan opsige dit lejemål i den aftalte lejeperiode.

Det er muligt, at gøre lejeperioden delvist eller helt opsigeligt – men husk altid, at det skal skrives korrekt ind i lejekontrakten.

Hvis udlejningen har foregået problemfrit, betaler lejer som hovedregel ikke husleje de sidste måneder inden fraflyttelsen, dette svarer til de antal måneder, som lejer har forudbetalt husleje.

Ovenstående kan du læse mere om i lejeloven – du er også meget velkommen til at rådføre dig hos CL Regnskab & Revision.

Vi kan tilbyde dig en attraktiv pakkeløsning, læs nærmere påUdlejningspakke

 

Artiklen må ikke kopieres, CL REGNSKAB & REVISION.