Når du rejser ifbm. med dit arbejde med en overnatning og mindst 24 timer kan du få fradrag for småfornødenheder på 130,25 kr. pr. dag

Dette fradrag kan opnås, uanset om arbejdersgiver betaler de faktiske udgifter for mad og drikke, eller hvis der gives gratis mad. Småfornødenheder er for eksempel espresso, papir osv. Betingelserne for at kunne opnå fradrag er, at du under alle omstændigheder skal være væk hjemmefra i 24 timer, inklusive en overnatning.

Fradrages tastes i rubrik 53 på selvangivelsen.