CL REGNSKAB & REVISION har udviklet et værktøj der kan bruges til at beregne hvor meget der skal angives i skattepligtig lejeindtægt ved udlejning af sommerhus i 2020. Pga. COVID-19 har folketinget ekstraordinært besluttet at forhøje det skattefrie grundfradrag ved leje af sommerhuse gennem et sommerhusbureau – det kan give en gennemsnitlig skattebesparelse på knap 4.000 kr., Men vil sandsynligvis kræve intensiv udlejning i 2020. Beslutningen er en del af folketingets “sommerpakke” og betyder, at grundfradraget for sommerhusudlejning i 2020 – og kun for 2020- forhøjes ekstraordinært med 18.200 kr. – nemlig fra 41.800 kr. Til 60.000 kr.

Generel information om skat på sommerhusudlejning

Fortjeneste ved udlejning af sommerhuse, der bruges både privat og til leje, beskattes som kapitalindkomst. Dette betyder en marginalskat på mellem ca. 27 og 43%, da den faktiske størrelse af marginalskatten afhænger af ejerens øvrige kapitalindkomst (renter osv.) herunder om den samlede nettokapitalindkomst er positiv eller negativ. Overskuddet kan beregnes enten efter en regnskabsmetode eller bundfradragsmetode. Langt størstedelen af ​​udlejere bruger den grundlæggende bundfradragsmetode. Det kræver ikke regnskab og det skattepligtige resultat beregnes i stedet som 60% af den del af netto lejeindtægten inklusive betaling for el, gas, vand og rengøring, der overstiger et fast bundfradrag. Størrelsen på dette afhænger af, om ejeren er ansvarlig for lejen, eller om dette sker gennem et dansk udlejningsbureau, der rapporterer lejeindtægterne (efter fradrag af sommerhusbureauets provision) til skattemyndighederne. I førstnævnte tilfælde udgør bundfradraget kun 11.500 kr. (2020), mens det i sidstnævnte nu udgør så meget som 60.000 kr. (2020).

Effekten af ​​det øgede fradrag

Gevinsten ved forhøjelsen udgør et beløb på ca DKK 3.700 under de givne betingelser og vil være nøjagtig den samme med en netto lejeindtægt på DKK 60.000 og alle ovennævnte beløb. Udlejere med lavere lejeindtægter får en mindre – eller ingen – fordel af grundfradragsstigningen. Grundfradraget for dem, der udlejer selv, forhøjes ikke.