For nogle år tilbage var det meget simpelt at optage lån til at finansiere et boligkøb. Der fandtes kun en type lån, nemlig et fastforrentet lån med afdrag.

I dag er det helt andre tider, og du skal ikke bare tage stilling til, om du vil satse på et variabelt eller et fastforrentet lån, men du skal også vurdere, om du vil udnytte din afdragsfrihed, eller om du vil gå efter et lån med afdrag. Tiltaler det dig mest at høvle din gæld ned eller at have flere penge mellem hænderne?

Lån med eller uden afdrag

Den afgørende forskel på de to typer af lån er, hvorvidt du afvikler din gæld fra dag et, eller om du udsætter din tilbagebetaling af lånet.

Den klassiske måde at optage lån på er med afdrag. Her starter du med at afdrage fra dag et, og du får langsomt, men sikkert, bragt din gæld ned måned for måned. Det er den mest sikre løsning, idet du ikke opretholder en stor gæld, og et lån med afdrag giver dig også mulighed for at opbygge friværdi i din bolig.

Du kan optage de fleste typer af lån med afdragsfrihed for en periode. Det kan give dig luft i din økonomi, da du udsætter afviklingen af din gæld ved kun at betale renter og bidrag i den afdragsfrie periode. Den afdragsfrie periode går typisk op til 10 år og kan i nogle tilfælde forlænges med op til yderligere 10 år.

Hvad taler for et lån med afdrag?

Vælger du at optage et lån med afdrag, vil du naturligt have færre penge mellem hænderne, da du afdrager løbende, men der følger til gengæld en række andre fordele med:

  • Du opbygger friværdi i din bolig, som du kan bruge til at optage andre lån i din bolig
  • Du opretholder ikke en stor gæld, men betaler af på den fra start
  • Du er mindre sårbar over for rentestigninger og faldende huspriser

Det er oplagt at vælge den mest sikre løsning, hvor du afdrager løbende, men der kan også være mange penge at spare ved at vælge den afdragsfrie løsning.

Hvad taler for og imod et afdragsfrit lån?

Har du en stram økonomi, eller har du andre og dyrere lån, kan det være, du overvejer at optage et lån med en afdragsfri periode. Der er dog flere faldgruber ved et afdragsfrit lån, og det er derfor en låntype, som skal bruges med omtanke.

Har du andre lån med højere renteomkostninger, kan det i nogle tilfælde anbefales, at du bruger din afdragsfrihed til at komme af med dem. Optager du et nyt og billigere lån kan du altså udnytte din afdragsfrihed til at betale de dyre lån ud og først derefter begynde at afdrage på det nye lån.

Har du og din familie lavvande i kassen, kan retten til afdragsfrihed give jer luft i økonomien for en periode. Det er dog altid vigtigt at huske på, at når den afdragsfrie periode er overstået, skal du betale højere afdrag hver måned, end hvis du havde betalt af på din gæld fra start. Det kommer sig naturligt af, at du har kortere tid til at få betalt gælden ud.

Der vil altid være en risiko forbundet ved ikke at afvikle på din gæld fra start, da du på den måde opretholder en høj gæld. Specielt hvis du optager et variabelt lån, da en eventuel rentestigning vil gøre, at du skal betale en højere månedlig ydelse og derfor vil få sværere ved at afvikle din gæld, når den tid kommer. I tilfælde af en rentestigning vil boligpriserne falde, og du kan ende med at stå tilbage med en gæld, der er større end din boligs værdi. Det kan i værste konsekvens føre til, at du kan blive teknisk insolvent.

Hvad skal du vælge?

Det vil altid være en vurderingssag, hvad der er i det bedste i hver enkelt situation. I nogle tilfælde giver det god mening at udnytte afdragsfriheden til eksempelvis at komme af med andre og dyrere lån, mens det i andre situationer er mest fornuftigt at gå efter et lån med afdrag og afvikle gælden over en længere periode.

Det er i sidste ende dig, der skal træffe en beslutning om, hvad der giver bedst mening i forhold til din økonomi. Har du brug for at få vejledning fra en ekspert i økonomi, kan du altid spørge din revisor til råds.