Er vaskemaskinen i din udlejningsejendom gået til? Når du lejer en ejendom ud, er der helt specifikke regler for, hvem der har ansvar for at forbedre eventuelle mangler. Som udlejer er du som udgangspunkt ansvarlig for at udskifte defekte hårde hvidevarer. Men hvordan er reglerne for fradrag på området?

Særlige regler for anskaffelse af hårde hvidevarer

Normalt kan man trække vedligeholdelsesudgifter fra i udlejningsregnskabet, men der er en særlig undtagelse når det kommer til hårde hvidevarer. Reglerne er meget klare: Hårde hvidevarer kan aldrig trækkes fra som en udgift i regnskabet, og giver således ikke fradrag. Det gælder BÅDE nyanskaffelser og REPARATIONER på eksisterende hårde hvidevarer – der er aldrig fradrag.

Det betyder altså, at der intet er at hente hos SKAT, når og hvis du skal anskaffe nye hårde hvidevarer til en udlejningsejendom. Det gælder alle former for udlejning, og hvad enten du køber hårde hvidevarer til et sommerhus, en regulær udlejningsejendom, eller et Airbnb lejemål.

Den tekniske forklaring er: Der gives ikke fradrag for køb af hvidevarer i den løbende drift, da der er tale om bygningsbestanddele der anses som en naturlig del af ejendommen, og beløbet indgår derfor som en del af ejendommens anskaffelsessum. Se afgørelserne TfS 1993.195VLR og TfS 1994.463LSR. Anskaffelsen kan heller ikke afskrives efter afskrivningslovens regler, da der er tale om en beboelsesejendom, jfr. afskrivningslovens §14 stk. 2.

Vil du gerne vide mere om lovgivningen på området, kan du læse meget mere på Skats hjemmeside.

Artiklen må ikke kopieres.