Det er i de senere år blevet utroligt populært at udleje sin bolig via forskellige udlejningshjemmesider på Internettet.

Blandt nogle af de større udbydere, kan der nævnes Airbnb, Wimdu mv. og hvad end du selv ejer din ejendom eller du har lejet dig ind og herunder ønsker at anvende denne til udlejning, er det nødvendigt med megen viden på området.

Skal du på et længere udlandsophold på grund af dit erhverv eller måske på en længere ferie med hele familien til udlandet, så kan der være mange penge at hente på udlejning via denne metode.

Samtidig er denne udlejningsmetode desværre også blevet udskældt en del i medierne, bl.a. fordi du som udlejer ikke er dækket af egen indboforsikring, dvs. skulle der opstå skader, tyveri eller hærværk under en udlejningsperiode, så er du ikke automatisk dækket forsikringsmæssigt – derfor er det yderst væsentligt, at sætte sig ind i reglementet for udlejningen.

Dog er der flere udlejningshjemmesider, som anvender begrebet: værtsgaranti, det vil sige, at du måske kan være dækket ind ved f.eks. tyveri – dog gælder det sjældent smykker eller større ejendele, som f.eks. cykler mv. Det er forskelligt fra udbyder til udbyder hvordan du er dækket ind, så husk at læse det med småt.

Det er væsentlig at pointere, at dette ikke er og ikke skal anses som reklame for diverse udlejningshjemmesider – men det er alene op til dig som forbruger, at udvælge hvilken udbyder du ønsker til din udlejning.

Derfor tager CL Regnskab & Revision heller ikke ansvar for de enkelte udbydere og deres udleningsmetoder og dækningsgrad med mere.

Artiklen deles op i to udlejningsformer:

Ejerbolig – udlejning – udlejningsvirksomhed, eks. Airbnb

Har du en ejerbolig, som du ønsker at anvende til udlejning, kan dette gøres ved brug af en udlejningshjemmeside.

1. Udlejningseksempel:

Peter ønsker at anvende hele sin bolig til udlejning. Peter har sat sig ordentlig ind i alle regler og har været i kontakt med SKAT og han ønsker at udleje sin bolig ud i 2 måneder, da han arbejder i udlandet i denne tidshorisont.

På en årsopgørelse fremgår det altid, hvad ejendomsværdien på din bolig er.

Peter har et hus offentligt vurderet til 3 millioner kr. Bundfradraget er pt. på 1,33 procent af ejendomsværdien, det betyder at hele regnestykket bør se sådan ud:

1,33% af 3.000.000 = 39.990 – rundet op kr. 40.000

  • Peters lejeindtægt for 3 måneder: 50.000 kr.
  • Bundfradrag: 40.000 kr.
  • Skattepligtig indkomst: 10.000 kr.

Peter skal derfor angive kr. 10.000 på sin årsopgørelse til SKAT og udfylde de korrekte rubrikker og felter.

Du har som boligejer ret til at enten udleje et værelse, eller dele af lejligheden eller naturligvis hele ejendommen.

Du er dog altid forpligtet til at læse ejerforeningens vedtægter grundigt igennem og sætte dig ind i netop denne bolig og dets udlejningsregler, for at undgå lovovertrædelser eller komme ud for ubehagelige overraskelser senere hen.

 

Andel eller lejebolig – udlejning – udlejningsvirksomhed, eks. Airbnb

Såfremt du bor til leje og ønsker at anvende lejligheden til udlejning, er det et lovkrav, at der bliver udformet et skriftlig samtykkeerklæring, således der står nedskrevet, at det er acceptabelt, at den pågældende bolig anvendes til udlejning. Dette skal både ske fra udlejers side samt andelsforeningen.

2. Udlejningseksempel:

Gitte har en lejebolig og betaler kr. 90.000 årligt i husleje. Hun kan udleje sin lejebolig ud for 2/3 dele. Det betyder, at hun kan leje skattefrit ud for årligt 2/3 af 90.000 = 60.000, dvs. Gitte skal betale SKAT af lejeindtægter udover kr. 60.000 årligt, og de første kr. 60.000 er derfor skattefrie.

Vær opmærksom på, denne regel er anderledes end hvis du ejer boligen, da man her har et andet bundfradrag, hvilket er beskrevet ovenfor.

Du skal altid oplyse om, hvorvidt det er et enkelt værelse, hele lejligheden eller huset, som anvendes til udlejning og dette skal altid ske med den fulde tilladelse og accept fra udlejer eller andelsforening. Såfremt til kun er udlejning under en kortere ferieperiode, så skal udlejer altid have besked herom og godkende det i sidste ende.

Det er meget ofte, at en andelsforening har regler for udlejning. De fleste accepterer det faktisk slet ikke og enkelte forbyder fuldstændig alt udlejning, selvom der både er tale om ferie – eller korttidsudlejning.

Der er enkelte andelsforeninger, som tillader udlejninger. Måske drejer det sig om 1-2 gange årligt og det er ofte, at andelsforeningen har sat et maksimum på, hvor længe udlejningsperioden kan være.

Andelsforeningen har ret til at vide besked om udlejningen i god tid og det er altid godt naboskab, hvis du informerer de andre naboer i opgangen om, at der for en given periode, flytter nye gæster ind i ejendommen.

Er du i tvivl herom, kan du altid rådføre dig med SKAT eller en revisor.

Vi ønsker dig held og lykke med udlejningen.

Læs venligst vores nyeste artikel fra sommeren 2018: Så er der nye regler for Air-bnb udlejning

Artiklen må ikke kopieres, CL REGNSKAB & REVISION.