CL REGNSKAB & REVISION har flere års erfaring indenfor dette felt. Vi har assisteret mange klienter og vi er gerne behjælpelig med at gøre udlejningsprocessen langt mere overskuelig for dig og din familie. Vi tilbyder vores populære udlejningspakke, se mere her: Udlejningspakke

Vi har derfor skrevet en uddybende artikel omkring udlejning og omkring de skatteregler, som du skal kende til – for at alt bliver helt korrekt udført.

God læselyst.

Lidt om skattereglerne vedr. udlejning

Når du udlejer din ejendom, skal du naturligvis forholde sig til skatteregler i samfundet. Det kan sagtens virke uforstående og komplekst, men sådan behøver det ikke nødvendigvis at være.

Kort fortalt.  Der skal udarbejdes et udlejningsregnskab og du skal betale skat af din udlejning.

Hvis du udlejer en ejendom i mere end 12 måneder, bliver det opfattet, som det man kalder: erhvervsmæssig udlejning. Med dette begreb menes der, at udlejningen opfattes som en personlig indkomst.

 

Hvor bør du begynde?

Du skal have et overblik over situationen. Det får du bl.a. ved, at der bliver udfærdiges et regnskab, som indeholder de korrekte tal. Altså de FAKTISKE indtægter og udgifter, over ejendommen.

Dette udlejningsregnskab, skal du til enhver tid kunne fremvise til SKAT, hvis de skulle efterspørge dette.

Hvilke udgifter kan bl.a. trækkes fra i forbindelse med en udlejning:

 • Vedligeholdelse
 • Ejendomsskatter
 • Forsikringer omkring boligen
 • Kloak, vand og renovationsafgifter
 • Kontingenter – f.eks. til en grundejerforening
 • Vand, varme og el
 • Udgifter til revisor i forbindelse med administration af regnskabet
 • Andet

Der skal kunne forelægges dokumentation til enhver tid. Du skal altid have dine bilag/dokumenter ved hånden.

Hvad skal opgives?

Når der udlejes en ejendom, skal du altid opgive lejeindtægten til SKAT. Dette gælder også, hvis boligen blot udlejes i enkelte perioder på et år.

Der findes forskellige skatteregler og fradragsmuligheder, når du udlejer din ejendom.

Forskelligheden består primært i, om det enten handler om en leje eller ejerbolig. Der skelnes også om flere ting. Dvs. Om du selv anvender ejendommen eller om du periodevis selv anvender den, altså selv bor i ejendommen.  Eller om ejendommen permanent udlejes. F.eks. omkring forældrekøb.

Skattereglerne ved et forældrekøb (som er den mest anvendte udlejningsform)

Mange forældre køber en ejendom, hvor deres barn/børn skal bo. Forældrene køber en ejendom, hvor barnet/børnene kan leje sig ind.  Dette kaldes et forældrekøb. Dette er blevet attraktiv i de senere år, da priserne på ejendommen i de større byer, hvor drømmestudiet befinder sig, er steget markant, og det umuliggør at barnet/børnene har midler til at investere i en ejendom, i en ønsket by.

Derfor assisterer vi flere klienter, som har kastet sig ud i et forældrekøb.

Hvad skal du huske, når det omhandler forældrekøb?

 • Du skal altid betale skat af dine indtægter
 • Du har mulighed for at få fradrag
 • Uanset huslejeniveauet, skal du altid betale skat
 • Du skal kende til markedsleje niveauet, når huslejen skal fastsættes.
 • Det er muligt, at dit barn/børn har en lavere husleje (som de kan betale på SU) men du skal som forældre fortsat betale skat – denne beregnes ud fra markedslejen.
 • Hvis huslejen sættes for lavt, betragtes det som en gave til dit barn/børn.
 • Det er VIGTIGT, at huslejen svarer til markedslejen, fordi den skal stemme overens med lejeloven.
 • Du kan, hvis du er i tvivl om ovenstående hente vejledning hos det der kaldes Huslejenævnet.
 • Du kan også kontakte SKAT direkte og forhøre dig yderligere.

Hvad skal du huske, hvis din ejendom delvist udlejes?

 • Din lejeindtægt skal altid opgives til Skat.
 • Din lejeindtægt omfatter 2 ting. Både den husleje der opkræves og den betaling af forbrug til varme, vand og el.
 • Du kan vælge mellem bundfradrag eller det regnskabsmæssige fradrag.
 • Når det omhandler et regnskabsmæssigt fradrag, så får du ikke noget bundfradrag. Du skal kunne dokumentere de fradragsberettigede udgifter. De skal stemme overens med dine lejeindtægter og dine udgifter, som du har i forbindelse med udlejningen.
 • Du bliver beskattet af overskuddet, når de faktiske udgifter er fratrukket.
 • Dit overskud skal indberettes på din årsopgørelse hos Skat.

Lidt flere informationer omkring det regnskabsmæssige fradrag

Hvis du selv ejer din ejendom, kan du anvende det regnskabsmæssige fradrag. Det betyder, at du skal betale skat af din lejeindtægt. Denne indtægt kan fratrækkes de faktiske udgifter. Også sagt på anden måde: der skal betales skat af overskuddet i din ”udlejningsforretning”.

Overskuddet skal indberettes på din personlige forskudsopgørelse og din årsopgørelse, som skal udarbejdes om foråret.

Hvis du anvender denne model, skal der altid udarbejdes et korrekt opstillet udlejningsregnskab , som skal indeholde indtægter og udgifter.

Oplysningerne skal altid arkiveres i 5 år. Du skal til enhver tid kunne fremvise regnskabet, såfremt der skulle blive behov for dette.  Det hænder, at SKAT anmoder om at tilse regnskabet og skal naturligvis have mulighed for dette.

Hvad skal du huske på, hvis du udelukkende anvender din ejendom til udlejning?

 • Du er altid omfattet af skatteregler for selvstændigt erhvervsdrivende, når det omhandler udlejningsejendomme.
 • Du skal altid føre regnskab over din udlejning.
 • Det betyder, at du skal udarbejde et regnskab, som indeholder informationer omkring indtægter og udgifter, som kan tilknyttes det pågældende lejemål.
 • Dit overskud eller underskud skal angives på det man kalder: den udvidede selvangivelse.
 • Du bør opdatere både selvangivelsen og din forskudsopgørelse i forbindelse med udlejningen.

Er du i tvivl om nogle poster i udlejningsprocessen?

Så er du altid velkommen til at sende CL REGNSKAB & REVISION en mail med henblik på assistance, herefter vil du modtage et uforpligtende tilbud fra os.

Vi tilbyder igen i år vores attraktive og populære pakkeløsning til kr. 2.995 inkl. moms, hvor vi assisterer dig/jer i et 1 år ad gangen, i forbindelse med selvangivelsen og forskudsopgørelsen ift. udlejning samt leverer et overskueligt udlejningsregnskab. Klik her: Ydelser

Vi sørger samtidig for, at tingene angives korrekt til SKAT. Regnskabet kan til enhver tid fremvises til SKAT, såfremt behovet skulle opstå. Vi husker dig på de vigtige perioder på året, når det drejer sig om udlejning ved hjælp af flere informative nyhedsbreve.

CL REGNSKAB & REVISION, oktober 2019. Artiklen må ikke kopieres.