Hvis du har solgt din bolig og udlejningen stopper – finder du en fyldestgørende guide vedr. fraflytningsprocessen

Har du valgt at sælge din ejendom? Der sælges voldsomt mange ejendomme i Danmark og måske har du haft udlejet din ejendom i mange år og er således kommet til den beslutning om, at du vil stoppe med udlejning og derfor vælger at sælge ejendommen. Det kan også hænde, at du gerne vil fortsætte med at udleje din ejendom, men at din nuværende lejer pludselig ønsker at fraflytte ejendommen.

Lige gyldig hvilken årsag det handler om, så sættes der en tankeproces i gang.

Efter din beslutning er taget, så vil det betyde, at din lejer skal fraflytte udlejningsejendommen. Dette skal naturligvis ske – til den aftalte tid og dato. Der vil i den forbindelse være en del praktiske gøremål, du har som udlejer  

Læs gerne med i vores guide her – om endt udlejning i Danmark.

Fraflytning – den gældende lovgivning i Danmark?

Lejeloven er et kæmpe kapitel i de store tunge jurabøger, men det er vigtigt, at være bekendt med lejeloven, når du berører udlejning.

Vidste du følgende…

Du er som udlejer helt og aldeles ansvarlig for, at kende til denne lovgivning, samt være opdateret omkring denne lovgivning, der kan ske ændringer. Du skal vide, hvor du kan søge viden omkring udlejning. Er det ikke en mulighed for dig, så bør du være bekendt med en person, hvor du kan hente faglig og kompetent sparring – i forbindelse med din udlejning, herunder fraflytningsprocessen, som er det område denne artikel omhandler.

I forbindelse med ophør af dit lejemål, er din lejer forpligtet til at aflevere lejemålet i præcis samme stand, som da lejeren flyttede ind.

Det kan aldrig kræves, at lejeren skal aflevere lejemålet i højere, flotte og bedre stand, end det var  ved indflytningen.

Det er væsentligt, at du som udlejer har lavet helt klare nedskrevne aftaler med din lejer om, hvad du som udlejer har af forventninger og ikke mindst krav til istandsættelse og vedligeholdelse ved udflytning af ejendommen/ophør af lejemålet.

EKSEMPEL: 

F.eks. kan der stiles krav mod, at gulvene i udlejningsejendommen alle var behandlet og slæbet ved indflytningen, så skal gulvene naturligvis igennem en gulvafslibning ved ophør af udlejningen, således at ejendommen fremstår i samme stand, som den gjorde ved indflytningen.

Hvad er en fraflytningsrapport og har du styr på denne del?

Det er igen vigtigt, at der bliver udarbejdet en fraflytningsrapport.

Denne rapport skal kontrolleres og denne skal også underskrives af begge parter (udlejer og lejer), når der er opnået enighed i de forventninger og krav = aftaler, der bliver stillet i fraflytningsrapporten.

Når en fraflytningsrapport er underskrevet, skal du være klar over, at du kan komme til at hæfte for de ting, der er nedskrevet i denne, såsom mangler eller fejl i ejendommen mv.

Både udlejer og lejer skal ydermere aftale et endelige tidspunkt for fraflytning samt hvornår det sidste håndtryk gives, døren lukkes i og der slutteligt bliver afleveret nøgler.

Ejendommen skal altid synes inden fraflytning

Det står nedskrevet i lejeloven, at ejendommen skal synes og dette skal varsles mindst 1 uge før den planlagte dato. Med andre ord, så skal der forelægge en skriftlig indkaldelse og man skal sikre sig, at lejeren har modtaget denne. Der kan dog aftales et kortere varsel, når lejeforholdet er opsagt eller blevet ophævet. OBS på denne særaftale.

Udlejeren er herefter ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en fraflytningsrapport.

Denne fraflytningsrapport skal udleveres til lejeren – helst under selve gennemgangen af ejendommen, dvs. ved det sidste syn af ejendommen.

Rapporten kan i enkelte tilfælde udleveres lidt senere, men dette skal således ske maksimum 14 dage efter selve ejendomssynet af ejendommen. Det kan endvidere komme på tale, hvis lejeren af uvisse årsager ikke kan være tilstede under selve synet.

Udlejerens pligt: Denne skal meddele lejer om, det arbejde, som skal udbedres/udføres i ejendommen

Udlejeren skal altid oplyse lejeren om, hvilke tiltag, som udlejeren anslår skal udføres i ejendommen, altså ting, som lejeren hæfter for.

Dette skal ske senest 14 dage efter, der er afleveret nøgler og absolut ikke senere end det tidsrum, da det kan hænde, at udlejeren ikke kan gøre krav på noget af det.

Sagt med lidt andre ord, at lejeren ikke nødvendigvis skal betale for istandsættelse af ejendommen.

Når ejendommen skal synes: Hvad sker der?

Ved fraflytning: Under et syn af en ejendom, kan man altid bede om, at der deltager enten beboerrepræsentanter eller en anden bisidder. Det anbefales faktisk altid, at der er nogle andre tilstede end kun dig selv – ved selve synet. Undgå kun at være udlejer og lejer tilstede, da flere personer kan overhøre selve afgørelsen.

Ligeledes er det en rigtig god idé, at den ekstra tilstedeværende person er bekendt med ejendommen fra tidligere og dets forhold. I virkelig sjældne tilfælde, kan den ekstra person komme til at fremstå som et vidne, i en evt. boligretssag. Det er sket tidligere i historien.

Hvad med uenigheder under synet?

Der kan naturligvis altid forekomme uenigheder under selve synet af ejendommen. Det kan bl.a. være spørgsmål om, hvad der er ægte naturligt (autentisk) slidtage eller direkte ødelæggelse/hærværk af selve ejendommen, hvor skaderne er nødsaget til at blive udbedret, før lejemålet igen kan anvendes til udlejning.

Der kan ydermere opstå uenigheder i, hvad der er foretaget af ændringer i ejendommen under udlejningen, som ikke var til stede, ved udlejningens start.

Mange ting kan tilsyneladende opstå, derfor er det altid yderst vigtigt, at have sin dokumentation i orden.

Vi gør opmærksom på følgende: Skriftlige dokumenter vinder altid over mundtlige aftaler. Husk altid dette. Det kan derfor være en rigtig god idé, at tage billeder af selve ejendommen, dette kan jo altid blive anvendt som valid dokumentation af lejemålets stand. Skulle der opstå den mindste tvivl eller uenighed, så skal fraflytningsrapporten naturligvis ikke underskrives, før alle parter er helt enige.

Hvad med et erstatningskrav?

Såfremt at du som udlejer slet ikke er tilfreds med ejendommen efter endt udlejning, er der her tale om det der kaldes et: erstatningskravDet betyder, at lejeren ikke har opfyldt jeres aftaler om istandsættelse af lejemålet. Her anbefaler vi, at man søger ekstra rådgivning hos en advokat med speciale i lejeloven, da dette område kræver et dyberegående professionelt kendskab til lovgivningen, herunder erstatningskrav.

Hvor kan du hente faglig støtte og rådgivning?

Udlejeren kan altid indhente kompetent hjælp – det er altid muligt og det kan være en god idé at henvende sig til en større organisation, f.eks. SAPU. Der er flere steder i Danmark, hvor du kan henvende dig – dette kan nemt findes frem – ved blot en simpel søgning på Internettet.

Huslejenævnet kan naturligvis også være behjælpelige.

Det fungerer således på følgende måde, at huslejenævnet kommer ud og besigtiger den pågældende udlejningsejendomm, forinden selve istandsættelsen er sket. De vil i den forbindelse efterfølgende vurdere, om de krav, der stilles – er rimelige eller urimelige krav.

Det er naturligvis også væsentligt, at tage kontakt til organisationerne og helst så hurtigt som muligt – i tilfælde af de uoverensstemmelser eller urimelige krav, der nu kan opstå.

Skal der iværksættes en istandsættelse, så er det altid udlejeren, der vælger sine håndværkere til at forbedre og udbedre de skader og mangler, som der nu måtte være tilført ejendommen.

Husk altid at have dokumentationen i orden og så anbefales det naturligvis altid, at holde den saglige, gode tone overfor hinanden.

Flere tiltag kan ordnes uden den større hjælp fra andre instanser, så ved at have sine dokumenter og aftaler nedskrevet, kan mange ting ske i ro og fordragelighed.

Det er vigtigt at pointere, at CL REGNSKAB & REVISION ikke har et samarbejde eller udfører reklame for forskellige organisationer og det er naturligvis op til den enkelte udlejer, at fra og til vælge, hvorledes assistancen skal indhentes fra.

CL REGNSKAB & REVISION er heller ikke ansvarlige for nye ændringer på lovgivningsområdet. Det betyder med andre ord, at artiklen skal ses som en overordnet guide, inden en udlejningsproces kan afsluttes.

CL REGNSKAB & REVISION ønsker alle vores klienter en rigtig god proces – med afslutningen af deres udlejning.

Vi håber, at det har eller vil blive en rigtig god oplevelse for alle parter. Skulle du have brug for assistance vedr. udlejning og skat, så er du altid velkommen til at sende en mail på cl@clr.nu

Vi har mere end 13 års erfaring med udlejning og står klar til at assistere dig med udlejning. Læs mere om vores attraktive udlejningspakke.

Artiklen må ikke kopieres.

Vi gør opmærksom på, at artiklen kun er vejlendede.

CL REGNSKAB & REVISION, sommer 2021.