Det nye boligskattesystem: Hvad enhver boligejer skal vide i 2024

Introduktion

I de senere år har mange boligejere i Danmark været udsat for en række skattemæssige ændringer. Et af de mest diskuterede emner er det kommende ejendomsskattesystem, som træder i kraft i 2024. Dette system vil medføre betydelige ændringer i, hvordan ejendomsskatter beregnes, og disse ændringer kan have stor betydning for boligejere landet over. I denne artikel vil vi tage et dybere kig på, hvad disse ændringer indebærer, og hvordan de kan påvirke dig som boligejer.

Historisk set har Danmark benyttet sig af et fast procentsystem i beregningen af ejendomsskatter. Det nye system vil dog basere skatteberegningerne på ejendommens faktiske markedsværdi. Mens dette kan give en mere nøjagtig vurdering, kan det også medføre større variation i skattebetalinger, især i områder, hvor ejendomsværdierne stiger hurtigt.

Grundskyld – Hvad er det, og hvordan vil det ændre sig?

Grundskyld er en lokal skat, som boligejere betaler på baggrund af deres ejendoms grundværdi. Denne skat finansierer en række lokale services og faciliteter, som beboerne i kommunen drager nytte af.

Markedsbaserede vurderinger: Tidligere blev grundværdien ofte fastsat med udgangspunkt i historiske vurderinger eller andre faste metoder. Men med den nye reform vil grundværdien blive baseret på ejendommens aktuelle markedsværdi. Det betyder, at hvis en ejendoms markedsværdi stiger, vil grundskylden også stige. Man kan slå sin foreløbige vurdering på sin ejendom op her hos Vurderingsstyrelsen.

Fradrag: For at beskytte boligejerne mod drastiske skatteforhøjelser, vil det nye system introducere et standardfradrag på 20% for alle boligejere. Dette sikrer, at skatten beregnes ud fra en vurdering, der er lidt lavere end markedsværdien.

Satser: I 2024 vil der ske en betydelig nedsættelse af grundskyldspromillen. Tidligere var den gennemsnitlige grundskyldspromille i Danmark på 27 (svarende til 2,7%). Men i 2024 vil denne sats falde drastisk til 7,4 promille, hvilket svarer til en skattesats på 0,74%. Denne ændring i grundskyldspromillen betyder, at boligejere i alle kommuner kan forvente en markant lavere skat baseret på værdien af deres grund fra 2024 og fremefter.

Kommune Ny grundskyldspromille 2024
Albertslund9,1
Allerød8,0
Assens11,2
Ballerup8,3
Billund7,2
Bornholm10,7
Brøndby4,9
Brønderslev17,1
Dragør8,1
Egedal8,8
Esbjerg9,9
Fanø12,5
Favrskov10,6
Faxe8,0
Fredensborg8,3
Fredericia13,0
Frederiksberg3,1
Frederikshavn13,4
Frederikssund12,0
Furesø7,0
Faaborg-Midtfyn8,5
Gentofte5,1
Gladsaxe5,9
Glostrup6,5
Greve5,5
Gribskov11,1
Guldborgsund15,9
Haderslev12,7
Halsnæs10,9
Hedensted7,9
Helsingør9,5
Herlev5,4
Herning9,9
Hillerød6,6
Hjørring16,5
Holbæk8,1
Holstebro11,5
Horsens8,7
Hvidovre6,5
Høje-Taastrup6,3
Hørsholm8,5
Ikast-Brande9,1
Ishøj6,5
Jammerbugt13,2
Kalundborg16,6
Kerteminde12,4
Kolding11,1
København5,1
Køge5,3
Langeland12,2
Lejre9,6
Lemvig15,4
Lolland17,4
Lyngby-Taarbæk6,7
Læsø12,7
Mariagerfjord15,7
Middelfart6,8
Morsø15,3
Norddjurs16,8
Nordfyns15,1
Nyborg12,8
Næstved9,8
Odder14,4
Odense5,7
Odsherred12,3
Randers13,9
Rebild8,9
Ringkøbing-Skjern16,4
Ringsted7,0
Roskilde7,4
Rudersdal9,6
Rødovre7,8
Samsø10,5
Silkeborg11,0
Skanderborg8,6
Skive11,6
Slagelse11,1
Solrød7,9
Sorø9,8
Stevns8,3
Struer15,5
Svendborg8,8
Syddjurs14,2
Sønderborg13,5
Thisted11,2
Tønder10,8
Tårnby6,0
Vallensbæk8,6
Varde17,7
Vejen9,0
Vejle10,5
Vesthimmerland9,3
Viborg11,5
Vordingborg13,5
Ærø11,1
Aabenraa7,8
Aalborg7,4
Aarhus6,0

Kilde til grundskyldsatser: https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/boligskat-indtil-2024/forstaa-din-boligskat/kommunale-grundskyldspromiller-fra-2024-til-2028

Betalingsfrekvens: En stor fordel for boligejerne vil være ændringen i betalingsfrekvensen. I stedet for de store betalinger to-fire gange om året opkrævet af kommunen, vil grundskylden nu blive opdelt og fordelt jævnt over året, hvilket gør det lettere at budgettere for mange husholdninger.

 

Ejendomsværdiskat – Hvad er det, og hvad ændrer sig?

Ejendomsværdiskat er en statslig skat, der er baseret på ejendommens samlede værdi. Denne skat spiller en afgørende rolle, da den relaterer sig til ejendommens overordnede værdi og ikke kun til grundværdien.

Ny vurderingsmetode: Fra 2024 vil beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten være baseret på ejendomsværdien i den seneste offentlige ejendomsvurdering minus et nedslag på 20%. Dette markerer en betydelig ændring fra det tidligere system, hvor beskatningsgrundlaget var baseret på den laveste værdi af den aktuelle ejendomsvurdering (fratrukket 20% i forsigtighedsnedslag fra 2021) eller skattestopsværdien, der stammer fra ejendomsvurderingerne i 2001 og 2002.

Skattesatsændring: I 2024 vil skattesatsen for den almindelige ejendomsværdiskat falde markant. Skattesatsen vil blive reduceret fra den nuværende sats på 0,92% til kun 0,51%. Denne ændring vil give en markant skatterabat for de fleste boligejere.

Progressiv skattesats: Selvom der tidligere var et progressivt system, vil de nye ændringer i 2024 forstærke dette aspekt. I øjeblikket betaler ejere af de dyreste boliger en højere ejendomsværdiskat for den del af beskatningsgrundlaget, der overstiger 3,04 mio. kr. Men fra 2024 vil denne progressionsgrænse stige til 9,2 mio. kr. Endvidere vil skattesatsen for den del af ejendomsværdien, der overstiger denne progressionsgrænse, falde fra den nuværende sats på 3% til kun 1,4%.r, hvilket beskytter boligejerne mod pludselige store stigninger.

 

Ejendomsværdiskatten og grundskyld ved udlejningen

For udlejere er det vigtigt at forstå, hvordan ejendomsværdiskatten fungerer i forbindelse med lejeboliger. Selv med de nye ejendomsvurderinger, forbliver reglerne omkring ejendomsværdiskat ved udlejning uændrede:

Ejendomsværdiskat: Hvis du udlejer din ejendom og ikke selv bor i den, skal du ikke betale ejendomsværdiskat af den del, som du udlejer. Dette gælder også, hvis du lejer en del af din bolig ud, mens du selv bor i resten, forudsat at du opgør resultatet af udlejningen efter den regnskabsmæssige metode. Det vil sige, at du betaler skat af lejeindtægten fratrukket dine faktiske udgifter.

Grundskyld: Uafhængigt af udlejningsstatus skal grundskylden fortsat betales som normalt. Det er den skal som vi hidtil har betale via rater til kommunen specificeret på det bilag der omtaltes som ejendomsskattebiletten.

For dem, der overvejer at udleje eller allerede udlejer, kan det være betryggende at vide, at på trods af ændringer i skattesystemet, forbliver disse specifikke regler for ejendomsværdiskat ved udlejning uændrede.

 

Den såkaldte skatterabat – on overgangsordning til eksisterende boligejere

Når et nyt skattesystem introduceres, kan der opstå bekymringer blandt nuværende boligejere om mulige stigninger i deres boligskat. For at imødekomme disse bekymringer og sikre en jævn overgang til det nye system, blev begrebet skatterabat introduceret. Men hvad betyder det egentlig for boligejere?

Hvad er skatterabat?
Skatterabatten er en overgangsordning designet specifikt til at beskytte nuværende boligejere mod eventuelle stigninger i deres samlede boligskat – dette inkluderer både grundskyld og ejendomsværdiskat – som følge af implementeringen af det nye skattesystem. Hovedideen bag skatterabatten er at sikre, at boligejere ikke straffes økonomisk for ændringer, de ikke havde kontrol over.

Hvordan fungerer skatterabat?
Hvis du som boligejer fortsætter med at beholde din nuværende bolig, vil skatterabatten sikre, at du fortsat betaler skat baseret på tidligere vurderinger – som ofte er lavere end de nye. Denne beskyttelsesmekanisme er en betydelig fordel for nuværende ejere, der måske er bekymrede for pludselige stigninger i deres boligskatteforpligtelser.

Begrænsninger af skatterabat:
Selvom skatterabatten lyder tiltalende, er der vigtige begrænsninger at være opmærksom på. Den mest betydningsfulde begrænsning er, at skatterabatten ophører, når ejendommen skifter ejer. Det betyder, at hvis du vælger at sælge din bolig, vil den nye ejer blive beskattet fuldt ud baseret på de nye regler og vurderinger – og uden gavn af skatterabatten. Denne realitet kan potentielt påvirke salgsprisen på din bolig. Øgede skatteomkostninger kan være en væsentlig overvejelse for potentielle købere, hvilket gør det vigtigt for sælgere at være opmærksomme på denne faktor under salgsprocessen.

Mens skatterabatten tjener som en beskyttelsesmekanisme for nuværende boligejere, er det essentielt for både sælgere og købere at forstå dens implikationer fuldt ud, især i forhold til ejendomssalg. Det er vigtigt at tage højde for den mulige økonomiske indvirkning skatterabatten kan have, når man træffer beslutninger om at købe eller sælge en bolig.

 

Opkrævning og betaling

I det nye skattesystem vil opkrævningen af begge boligskatter – ejendomsværdiskat og grundskyld – blive nemmere og mere overskuelig. I dag opkræves ejendomsværdiskatten via forskudssystemet, mens grundskylden opkræves af kommunen. Fremadrettet vil begge disse skatter blive opkrævet løbende gennem året via forskudsopgørelsen og vil fremgå af boligejerens årsopgørelse. Dette vil sikre en mere enkel og letforståelig opkrævning af boligskatter for både myndigheder og boligejere. Derudover vil boligejere have et samlet overblik over deres boligskattebetalinger samt indefrosne beløb på deres årsopgørelser, hvilket burde gøre det lettere at have overblik over den personlige økonomi

 

Nybyggeri

Når det kommer til nybyggeri, vil ejendomsværdiskatten blive fastsat på samme måde som for eksisterende ejendomme. Det vil sige, at ejendomsværdiskatten vil blive fastsat på baggrund af en vurdering af ejendommens værdi, som vil tage højde for faktorer som beliggenhed, størrelse, beskaffenhed og vedligeholdelsesstand. For nybyggeri vil ejendomsværdiskatten blive fastsat på baggrund af den faktiske markedsværdi af ejendommen på tidspunktet for vurderingen. Det betyder, at ejendomsværdiskatten vil afspejle den faktiske værdi af ejendommen, og at den vil variere fra ejendom til ejendom. Det forventes, at den nye beregningsmetode vil føre til mere retfærdige og præcise ejendomsværdiskattebetalinger, da ejendomsværdiskatten vil afspejle den faktiske markedsværdi af ejendommen. Det vil også betyde, at ejendomsværdiskatten vil variere mere fra ejendom til ejendom, da den vil blive fastsat på baggrund af den individuelle vurdering af hver enkelt ejendom.

 

Opsummering

Det nye ejendomsskattesystem repræsenterer en markant ændring i, hvordan ejendomme beskattes i Danmark. Med ændringer som markedsbaserede vurderinger og progressive skattesatser er det uomtvisteligt, at systemet vil medføre fordele for nogle og ulemper for andre. Da ejendomsskatten har direkte konsekvenser for en ejendoms ejer, er det afgørende for boligejere at være informeret og forberedt.

For mange boligejere kan det virke udfordrende at navigere i et så komplekst og nyt system. Dette er forståeligt, især i betragtning af de tidligere forsinkelser og usikkerheder, som har præget implementeringen af de tidligere foreslåede forbedringer. Men viden er magt, og ved at forstå de grundlæggende principper i det nye system og søge professionel vejledning, kan boligejere bedre tilpasse sig og planlægge for fremtiden.

Som overgangen til det nye skattesystem nærmer sig, er det vigtigt at tage proaktive skridt. Kontakt din kommune, konsulter en revisor, eller opsøg yderligere information for at forstå, hvordan disse ændringer kan påvirke din specifikke situation. Fremfor alt er det værd at huske, at enhver stor ændring, selvom den kan virke skræmmende ved første øjekast, også kan rumme muligheder. Med den rette information og forberedelse kan boligejere navigere i denne overgang med tillid og klarhed.

Kilde: Artikel udarbejdet af CL REGNSKAB & REVISION – må ikke kopieres – informationen i denne artikel er udarbejdet med henblik på at give generelle oplysninger og bør ikke betragtes som erstatning for professionel rådgivning. Læseren bør konsultere en relevant fagperson for specifik rådgivning, før der træffes beslutninger baseret på indholdet. Forfatteren og udgiveren fralægger sig ethvert ansvar.

Se evt SKATS’s egen video guide til det nye system nedenfor, og ellers kan vi henvise til SKAT’s temaside om de nye ejendomsskatter her eller vurderingsstyrelsens side om emnet her 

 

Kilde: videoguide udarbejdet af SKAT via deres temaside om ny boligbeskatning: https://skat.dk/data.aspx?oid=2386373