Renten på boliglån er altid værd at holde øje med, hvis man er boligejer. Der er nemlig store økonomiske gevinster at hente ved at træffe det rigtige valg på det rigtige tidspunkt. Renten har været faldende i lang tid, hvorfor lån med variabel rente har været meget populære i en årrække. Men det ser ud til, at den variable rente ikke længere er boligejernes foretrukne valg.

For andet kvartal i træk bevægede tendensen sig nemlig imod de fastforrentede lån. De variable lån har nået et meget lavt niveau, hvorfor mange har måttet stille sig selv spørgsmålet: “Kan renten komme længere ned?”. Og hvis man skal analysere på boligejernes ageren, må svaret være et nej.

På grund af den historisk lave rente i øjeblikket vælger mange boligejere at sikre sig mod en stigning ved at vælge de fastforrentede lån, så de er sikret mod eventuelle stigninger i fremtiden. Når man kan få en fast rente på helt ned til 2 %, er det kun naturligt at overveje, om det er værd at satse på, at det lave niveau kan fortsætte.

Tryghed vægtes over mulighed for lavere renter

Et fastforrentet lån er garant for én ting – og det er tryghed. Et lån med variabel rente kan måske give en lidt større økonomisk gevinst, men det er aldrig til at sige helt præcist, hvordan renterne vil udvikle sig selv få år frem i tiden. Vores økonomi påvirkes i høj grad af verden omkring os og med Brexit og et kommende magtskifte i USA, kan der ske mange uforudsigelige ting i resten af verden, der påvirker renten på lån herhjemme. Særligt konsekvenserne af Brexit er ikke helt fastlagte.

Et fastforrentet lån skærmer mod uforudsigeligheder, og det giver tryghed og sikkerhed i ens økonomi.

Ja, måske vil renten på de variable lån fortsætte med at falde, men det er ikke sikkert. Som boligejer er det derfor fornuftigt at revurdere sine lån og overveje, om det er mere fornuftigt at ændre sine variable lån til fastforrentede lån.

Ca. 60 % valgte fast rente i 3. kvartal

I en artikel fra Politiken udtalte Ane Arnth Jensen, som er direktør i Realkreditrådet, følgende.

– De lange renter er generelt faldet gennem 2016, og kursen på obligationerne bag 2 procents fastforrentede obligationer er attraktiv. Det har fået låntagerne til at vælge fastforrentede lån, og vi skal tilbage til 2. kvartal i 2015 for at finde en periode, hvor fastforrentede lån var mere populære hos boligejerne, sagde Ane Arnth Jensen til Politiken.

Netop Realkreditrådet står bag udlånsstatistikken herhjemme. Og i det nyligt overståede 3. kvartal udgjorde fastforrentede lån over 60 % af det samlede udlån.


Tendensen er altså, at boligejerne vægter trygheden ved det fastforrentede lån højere end muligheden for en ekstra gevinst ved det variable lån. Har du overblikket over, hvad der giver bedst mening for dig?

Kilder: Politiken og TV2 Nyhederne