Forældrekøb er en smart måde at skaffe en lejlighed til sine børn, mens de studerer i en af Danmarks større byer. Men hvilke skatteregler skal du kende til? Og hvad er forældrekøb egentlig? Disse spørgsmål og flere til vil vi svare på i denne artikel.

Det er på ingen måde en let sag at finde en lejlighed i byer som Århus, Odense og især København for en ung studerende. Flere og flere søger mod de store studiebyer, hvorfor der er stor efterspørgsel på lejligheder til leje. Mange kommer dog ud for nogle dårlige oplevelser i forbindelse med private udlejere, der kræver en absurd høj husleje, ikke er fair med tilbagebetaling af depositum eller andet.

Som forælder er det muligt at skærme dit barn mod nogle af disse dårlige oplevelser på det private boligmarked. Med forældrekøb kan du nemlig udleje en lejlighed direkte til dit barn, så den private udlejer skæres ud af ligningen. På den led kan du vide dig sikker på, at dit barn ikke kommer i problemer på boligmarkedet.

Der er dog mere til forældrekøb end blot at købe lejligheden og så udleje den billigt til dit barn. Skat og forældrekøb hænger sammen, og der er nogle regler, du skal kende til. Vi vil gerne hjælpe dig på vej, så herunder kan du danne dig et overblik over regler til beskatning ved forældrekøb.

Hvad er et forældrekøb?

Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed med det formål at leje den ud til deres barn. Priserne er i visse dele af landet steget så meget, at det mere eller mindre er umuligt for en studerende at sidde i en god lejlighed. Der kan som nævnt tidligere også opstå problemer med udlejerne, og derfor kan du med fordel hjælpe dig barn på vej ved et forældrekøb af lejlighed.

Det er dog ikke alle boliger, hvor udlejning er tilladt. Derfor er det vigtigt, at du får styr på, om det er tilladt at udleje boligen, før du gennemfører købet.

Hvordan er reglerne for skat ved forældrekøb?

Køber du en ejerlejlighed og udlejer den til dit barn, starter du i princippet en virksomhed, der udlejer en ejendom, hvorfor du bliver ramt af visse skatteregler.

Der er tre metoder, hvorpå beskatningen kan foretages: Almindelige skatteregler, kapitalafkastordning og virksomhedsordning. Alle tre har hver sine fordele, selvom vi altid anbefaler dig at vælge enten en kapitalafkastordning eller en virksomhedsordning. De almindelige skatteregler er nemmere at gribe an, men i forhold til selve beskatningen er der ikke nogen økonomisk gevinst ved at benytte sig af disse.

Hvad er fordelene og ulemperne så ved kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen?

Kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen – Hvilken skal du vælge?

Det store spørgsmål ved beskatning og forældrekøb er valget mellem kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. For de fleste er det en jungle at bevæge sig ind i, men vi vil her give en kort forklaring af dem begge.

Hovedpunktet ved virksomhedsordningen er, at nettounderskuddet kan fratrækkes i den personlige indkomst ved udlejning. Generelt kan man sige, at hvis du betaler topskat af din egen løn, kan virksomhedsordningen godt betale sig. Du får nemlig maksimal værdi af dit rentefradrag. På den led skal du betale mindre i AM-bidrag, og du skal betale mindre i topskat. Du skal dog forholde dig til en del administrativt arbejde ved denne ordning.

Kapitalafkastordningen kræver mindre administrativt arbejde, men i de fleste tilfælde også en mindre gevinst. Her beregnes der et kapitalafkast, der bliver beskattet som kapitalindkomst i stedet for den personlige indkomst, som i virksomhedsordningen. Det fører til et formindsket AM-bidrag for dig, samt du skal betale mindre i topskat, hvis du betaler topskat.

Skattemæssige fordele ved forældrekøb

Da du som udlejer af privat ejendom faktisk starter en virksomhed, skal du selvfølgelig også lave regnskab, forskudsopgørelse og betale skat af dit overskud. Heldigvis kan du trække en del udgifter fra i lejeindtægterne. Nogle af de udgifter, du kan trække fra er:

– Vand, renovations- og kloakafgifter.

– Udgifter til forsikring

– Ejendomsskatter

– Vedligeholdelsesudgifter

– Udgifter til revisorbistand og administration til regnskabet

Det kan altså godt betale sig at sætte sig ind i reglerne om skat ved forældrekøb. Ellers kan du alliere dig med en professionel revisor, der kan hjælpe dig med at få den størst mulige gevinst.

Du må ikke sætte huslejen for lavt

Naturligvis er det fristende at give dit barn så stor en hjælpende hånd som muligt. Af skattemæssige årsager må du dog ikke sætte huslejen alt for lavt. Men hvor meget skal huslejen så være på? Det svar finder du ved at lave research på huslejepriserne i området.

Ved at kigge på priserne for udlejning i området vil du kunne udarbejde en gennemsnitlig pris på en lejlighed af samme størrelse, som den du eller I netop har købt. Dette kan du også spørge din ejendomsmægler til råds om, da han eller hun med al sandsynlighed har et godt kendskab til boligens område i forvejen.

Sørg også for at få lavet en rigtig lejekontrakt med dit barn. På den led er der klare retningslinjer for lejemålet, så der ikke opstår problemer eller diskussioner. Derudover er en lejekontrakt et krav, hvis dit barn skal have boligstøtte.

Tænk over din investering

Som ved ethvert andet boligkøb er der en hvis risiko ved at købe fast bolig. Du kan derfor både ende med en økonomisk gevinst og et økonomisk tab ved forældrekøb. Disse skal du selvfølgelig have tænkt igennem før dit køb.

Vi anbefaler, at der er helt klare linjer ved forældrekøb, så der ikke opstår problemer undervejs mellem dig og dit barn. Få derfor skrevet et fast regelsæt ned på papir. Det kan eksempelvis omfatte ting som vedligeholdelse af lejligheden, og regler ved tilfælde af skade på lejligheden. Det er jo din investering, der mister værdi, hvis dit barn kommer til at lave en alvorlig skade.

Har du stadig spørgsmål til regler ved forældrekøb? Så er du velkommen til at kontakte os. Vi besvarer gerne dine tvivlsspørgsmål.

Hvis du ikke gider skulle bekymre dig om beskatning, kan du også tage fat i os. Vi tilbyder en smart pakkeløsning til privat udlejning, så du ikke skal tænke på noget som helst.