Du er måske allerede godt i gang med at udleje din bolig og har været oprigtig glad for hele udlejningsdelen, herunder fleksibiliteten og den økonomiske tryghed og frihed, som det har givet dig og din familie i en lang periode.

Men pludselig sker der ændringer i udlejningsrelationen.

Måske forekommer det, at din lejer en dag pludselig ikke betaler sin husleje til tiden og du har forsøgt alverdens tiltag – i håb om, at få tilbagebetalt den husleje, som du naturligvis har krav på.

Måske din lejer er svært at komme i kontakt med, måske ligefrem ignorerer dig eller/og konflikten optrappes og du bliver mere og mere magtesløs samt rådvild.

Artiklen beskriver hvilken rækkefølge, som du, som udlejer, bør gribe tingene an i. Det er ikke ligemeget hvordan processen opstarter.

Læs venligst med i artiklen og følg gerne disse anvisninger.

Hvordan er du stillet som udlejer – ved manglende huslejebetaling?

Når du beskæftiger dig med udlejning, så er det altid vigtigt, at sætte sig ordentlig ind i lejeloven og dets regelment med paragraffer eller rådføre dig med en kyndig fagperson, som er specialist inden for dette felt, for at minimere uhensigtmæssige tiltag, som i sidste ende kan give udlejer fatale konsekvenser i fremtiden.

Der er et hav af sager, som desværre er endt i fogedretten, hvor udlejer ikke har fået medhold og sagen blev prompte afvist, da udlejers dokumentation simpelthen ikke var tilstrækkelig, det vil sige, at det kan være svært at få medhold i en given sag, hvis der ikke er styr på den gældende dokumentation ifølge lovgivningen – i forbindelse med udlejning.

Det er især vigtigt, at udlejer gør op, hvor meget lejeren skylder i husleje samlet set – det skal være en yderst detaljeret oversigt og tallene skal naturligvis stemme, da du som udlejer ellers risikere, at sagen afvises.

Eller endnu værre, at sagen trækkes i langdrag og du derved mister flere penge.

 

Hvad skal du som udlejer være særlig opmærksom på?

Hvis din udlejer pludselig ikke betaler rettidig husleje, så skal du som udlejer altid reagere. Det gør du helst ved at kontakte din udlejer pr. brev. Det anbefales altid et venligt og korrekt sprogbrug, da der i første omgang kan være tale om en forglemmelse fra lejers side. Venlighed kommer man længst med.

I denne skrivelse, skal der meget præcist stå det fulde navn og adresse, samt hvad du mener, at din lejer skylder dig.

Herunder kan det også være manglende betaling af vand, varme, el mv. eller andre individuelle aftaler. Som forhåbentlig står nedskrevet i den gyldige lejekontrakt. Husk altid korrekt datering. Der findes sager, hvor sagen er afvist, da dato og årstal var forkert påskrevet.

Din lejer skal altid informeres skriftlig om hvornår det skyldige beløb skal betales. Dertil skal det fremgå tydeligt, at lejemålet kan ophæves, såfremt betalingen fortsat udebliver. Henvis her gerne til den korrekte paragraf.

Din lejer har altid krav på at vide, hvorfor vedkommende modtager denne varsling, det vil sige, at dokumentationen bør indeholde en fyldestgørende begrundelse for henvendelsen.

Det anbefales også, at du som udlejer sender brevet rekommanderet – så er du altid sikker på, at din lejer modtager skrivelsen og derfor har mulighed for at handle på denne.

 

Hvad gør du, hvis din lejer har modtaget flere breve og stadigvæk ikke reagerer?

Såfremt du har fulgt lejeloven og du har sendt fyldestgørende dokumentation til din lejer, så er du i din gode ret til at henvende dig til fogedretten med henblik på at modtage assistance, til at få opsagt lejeren og få vedkommende til at fraflytte lejemålet øjeblikkelig.

Hvis din dokumentation og fremgangsmåde er udført helt korrekt, vil fogedretten ofte altid være behjælpelig og overtage sagen prompte.

Fremgangsmåden herefter vil da blive, at få opsagt lejeren og få vedkommende udsat af lejemålet.

Fogedretten vil herfra anmode om manglende betaling og forhåbentlig få afsluttet sagen hurtigst muligt, således alle parter kan komme videre i livet og du som udlejer, kan få tilbagebetalt de manglende poster og finde en ny, bedre egnet lejer – til netop dit lejemål.

Når dokumentationen ikke har været fyldestgørende, kan fogedretten desværre afvise din sag og du er som udlejer nødsaget til at skulle vente på dine betalinger og hele processen kan så starte forfra. Det er dog sjældent at det kommer så vidt.

 

Husk nu på, at det sker heldigvis kun for de færreste udlejere

Det er meget vigtigt at pointere, at det er yderst sjældent, at ovenstående hændelser sker.

Som specialister i udlejning, hører vi meget sjældent om disse kedelige sager.

Vi har i gennem de sidste mange år hjulpet mange klienter med udlejning, herunder deres udlejningsbudget, fastsættelse af husleje mv. og vores udlejningsklienter har været yderst tilfredse med deres lejere – herunder udlejningsdelen generelt.

God jagt på at finde den gode lejer til din ejendom.

Såfremt du skulle have spørgsmål til udlejning, så er du altid meget velkommen til at kontakte CL REGNSKAB & REVISION på enten telefon eller mail (cl@clr.nu) såfremt du har brug for assistance til udlejning.

Artiklen må ikke kopieres, CL REGNSKAB & REVISION.