Arbejdsgivere, er ifølge lov om arbejdsskadeforsikring, forpligtede til at sikre alle deres medarbejdere mod erhvervssygdomme og arbejdsulykker – de er altså forpligtet til at oprette en arbejdsskadeforsikring. Denne lov gælder uanset erhvervstype.

Det er derfor yderst vigtigt, at være bekendt med dette lovkrav, da det ellers kan blive en omkostelig affære for arbejdsgiveren, hvis denne forsikring ikke er tegnet.

Hvilke konsekvenser kan det have?

Hvis du som arbejdsgiver ikke gør dette, kan du blive straffet med en bøde og du er samtidig nødsaget til at betale et beløb, svarende til forsikringens pris, det betales direkte til Arbejdsskadestyrelsen.

Du skal som udgangspunkt altid selv betale eventuelle erstatninger, som en arbejdsulykke blandt din/dine medarbejdere kan give anledning til – hvis ikke du har tegnet forsikringen.

Hvad dækker forsikringen?

En arbejdsskadeforsikring dækker arbejdsgiverens familie, hvis deres arbejde kan sidestilles med de andre ansattes. F.eks. en direktør, aktionær eller anpartshaver i en ApS, A/S, IVS har egentligt arbejde i virksomheden, skal der også tegnes en arbejdsskadeforsikring for dem.

Du er ydermere forpligtet til at tegne forsikringen, selvom din/dine medarbejdere kun arbejder på deltid, modtager løn eller arbejder ganske frivilligt.

Er der undtagelser?

Ja.

Der findes dog enkelte tilfælde, hvor du som arbejdsgiver ikke er forpligtet til at tegne denne forsikring, bl.a. hvis du har ansatte, som arbejder mindre end 400 timer om året i privat husstand, da den ansatte vil være dækket af arbejdsskadestyrelsen eller hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og ejer et I/S eller K/S – uden medarbejdere. Eventuelt medarbejdende ægtefæller er også undtaget.

Der anbefales dog i stedet, at der tegnes en frivillig arbejdsskadeforsikring, som dækker medarbejdere og indehaveren på samme måde, som ansatte.