Det er det, fordi udgifter til forbedringer af ejendommen ikke er fradragsberettigede. Dit arbejde med ejendommen kan altså blive en hel del mere omkostningsrigt, hvis arbejdet ender ud i at blive vurderet som en forbedring af boligen. Der er visse regler, der er gode at kende til, eksempelvis i tilfælde af udbedringer af skader. Disse vil vi også gennemgå i indlægget her. Har du en særlig situation, du gerne vil have hjælp eller rådgivning til vedrørende fradrag i forbindelse med vedligeholdelse og forbedring, er du velkommen til at spørge os til råds.

Vidste du, at du kan få et fradrag på vedligeholdelsesarbejde på din ejendom? Fradraget kan bruges til at øge værdien på din bolig, men grænsen mellem vedligeholdelse og forbedring er ret svær at skelne imellem. Det vil vi i dette indlæg hjælpe dig med at afgøre. Men hvorfor er det så vigtigt at kende forskellen mellem vedligeholdelse og forbedring?

Hvad er vedligeholdelse, og hvad er forbedring?

Et skattefradrag kan gøre vedligeholdelsesarbejde på din ejendom meget mere overkommelig at betale. Du skal dog passe på, at du ikke ender med at forbedre ejendommens stand, da du så ikke får fradraget. Stregen, der skelner mellem forbedring og vedligeholdelse, skal findes fra den dag, du overtog ejendommen.

Hvis dit arbejde på ejendommen forbedrer ejendommen i forhold til, da du overtog den, så er arbejdet ikke fradragsberettiget. Hvis du derimod blot får ejendommen tilbage i samme tilstand, som da du overtog den, så er du berettiget til et fradrag. Vil du lave markante forbedringer af boligen, kan du altså ikke forvente at modtage et fradrag dertil.

Har du lavet forbedringer på din ejendom, kan vedligeholdelse af disse over tid gå hen at blive fradragsberettiget. Dette er dog hovedsageligt relevant for folk, der har ejet fast ejendom i en længere periode.

Antal år med udlejning afgøre vedligeholdelsesfradragets størrelse

Som ejer af en udlejningsejendom kan det være en kompleks opgave at forstå de skattemæssige aspekter vedrørende vedligeholdelse og forbedring. Det er essentielt at forstå, hvordan disse omkostninger kan trækkes fra, og hvilke skattemæssige fordele det kan medføre.

Grundlaget for fradrag:
Hver gang du foretager større vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder på din ejendom, kan du trække en andel af omkostningerne fra i skat. Denne andel er baseret på hvor lang tid, du har ejet og udlejet ejendommen.

For at forstå dette koncept mere dybdegående, tages her et konkret eksempel:

Antag, du skal udskifte taget på din udlejningsejendom. Omkostningen for dette nye tag er 200.000 kr. Skattemæssigt har et tag en forventet levetid på 50 år. Dette betyder, at hvis du vælger at udskifte taget lige efter erhvervelsen af ejendommen, kan du kun trække 1/50 af udgiften fra det første år. Det vil sige, dit fradrag vil være 4.000 kr. (2% af 200.000 kr.).

Men hvis du har ejet og udlejet ejendommen i 25 år og herefter vælger at udskifte taget, kan du trække 25/50 (dvs. halvdelen) af udgiften fra, svarende til 100.000 kr.

Og, hvis du vælger at udskifte taget i det 50. år, kan du trække hele udgiften fra, hvilket er hele 200.000 kr.

Dette system er indført for at anerkende den naturlige nedslidning, en ejendomskomponent gennemgår over tid.

Hvorfor er dette vigtigt?
Det er vigtigt for ejendomsudlejere at forstå denne skattemæssige struktur, da det kan påvirke beslutningstidspunktet for større vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder. Strategisk planlægning kan muliggøre et højere fradrag og derved reducere den skattemæssige byrde.

Dog skal det understreges, at selvom der kan være skattemæssige fordele ved at udskyde visse arbejder, bør ejere også overveje ejendommens generelle tilstand, lejernes velbefindende og eventuelle sikkerhedsmæssige aspekter.

I sidste ende er det en balancegang mellem at opnå skattemæssige fordele og sikre ejendommens vedligeholdelse samt lejernes tilfredshed. Men ved at forstå de grundlæggende principper for skattefradrag, er du bedre rustet til at træffe informerede beslutninger.

Skattemæssige levetider

Man læner sig i skattemæssig praksis op ad standardiserede skattemæssige levetider. Nedenfor er et par eksempler på skattemæssige levetider i forbindelse med vedligeholdelse:

Nyt tag – 50 år

Nye vinduer – 30 år

Nyt køkken – 30 år

Nyt badeværelse – 30 år

Fradrag ved udbedring af skader

Vind og vejr kan forårsage markante skader på dig hjem. Vand i kælderen, skader på facaden som følge af stormvejr eller afskallet maling på grund af en ekstra solrig sommer er svære at skærme sin ejendom imod. Heldigvis er udbedring af skader, der er opstået efter overtagelse af ejendommen fradragsberettiget.

Lad os sige, at der kommer en storm med kraftig regn hen over Danmark. Du er så uheldig at få kælderen fyldt med vand, som ender med at føre til, at der går råd i træværket. Udbedringen af skaden kan virke ret uoverskuelig, men her er det værd at huske på, at udgifterne til udbedring af skader er fradragsberettigede, da det betragtes som vedligeholdelse.

Kun hvis du bruger anledningen til at forbedre kælderen, får du ikke vedligeholdelsesfradraget. Det er dog kun skader, der opstår efter din overtagelse af ejendommen, som giver et fradrag. Det vil sige, at hvis det skønnes, at den skimmelsvamp, du vil udbedre, allerede var der, da du overtog ejendommen, så svarer det til, at du forbedrer ejendommen. Derfor vil du altså ikke være berettiget til dit fradrag.

Er dit arbejde fradragsberettiget?

Det kan naturligvis være svært at lave en vurdering på egen hånd, om dit arbejde på ejendommen vurderes som værende vedligeholdelse eller forbedring. Det vil vi hos CL REGNSKAB & REVISION dog gerne hjælpe dig med, så du kan finde ud af, om du er berettiget til at få et fradrag.

Vi svarer gerne på alle dine spørgsmål vedrørende vedligeholdelse eller forbedring af ejendom. Har du brug for et godt råd eller en vurdering, tager vi os også gerne af dette – hvis du er klient hos os.

Ring eller skriv til os for at høre mere!

Artiklen må ikke kopieres,

CL REGNSKAB & REVISION.