Der sker rigtig mange ting det næste stykke tid for os borgere i Danmark, når det drejer sig om vores Skat og der er flere ting, som vi som borgere helt selv er ansvarlige for at tjekke op på og kende til, så man derved overholder alle frister og undgår bøder. Meget viden på området kræves.

Vi modtager årligt mange opkald og mails vedr. disse perioder på året. Mange borgere er i tvivl om, hvad de bør og skal gøre samt hvornår ting bør gøres. Derfor har CL REGNSKAB & REVISION udarbejdet en opdateret køreplan for 2018/2019.

Vi har forsøgt at gøre artiklen overskuelig, meningsfuld og denne er skrevet i et yderst brugervenligt sprog – rigtig god læselyst.

 

Medio november udkommer forskudsopgørelsen for 2019

 

Denne forskudsopgørelse dannes automatisk og kan findes i din skattemappe. Du kan logge ind og se denne via din Tast-Selv, når den er kommet online i skattemappen. Dette sker altid i midten af november måned, gerne i uge 46.

Alle de borgere, som har tilvalgt at modtage denne skivelse i papirform SENEST 1. September 2018, vil også modtage denne i midten af november måned.

 

Forskudsopgørelsen 2019

 

KORT BESKREVET:

Det er SKATs beregninger (budget) af dine indtægter for 2019, samt hvad du skal betale i Skat. Tjek den altid godt igennem og find ud af, hvorvidt den stemmer overens med dine forventninger til bl.a. din indkomst samt dine fradrag for 2019.

 

 Justerer altid din forskudsopgørelse, når du foretager dig følgende:
  • Du ændrer din indtægt, måske får du mere eller mindre i løn – evt. i form af bonus.
  • Du stopper med at arbejde.
  • Du enten køber eller sælger din ejendom.
  • Du har ændrede renteudgifter, f.eks. hvis renten på dit flexlån har ændret sig.
  • Du optager lån (stifter gæld)
  • Du har ændret dit befordringsfradrag, f.eks. har du fået længere til din arbejdsplads
  • Du har solgt eller du forventer at kunne sælge værdipapir med avance.
  • Du starter en virksomhed

Det er meget væsentligt, at du ændrer forskudsopgørelsen løbende, hvis ikke, så risikerer du, at få betalt for meget eller for lidt i skat, eller værre endnu, at få et kæmpe skattesmæk, når året det er omme.

Du finder oplysninger om fradrag og trækprocent, alt dette vil fremgå af forskudsopgørelsen. Husk altid at justere din Skat løbende.

Din arbejdsgiver modtager automatisk disse oplysninger digitalt.

I slutningen af året, d. 31. december 2018, er det sidste chance for frivillig indbetaling af forventet restskat for 2018, hvor der ikke forekommer renter eller tillæg.

Ønsker du at indbetale til din pensionsordning, er d. 31. December 2018 sidste frist, for at kunne fradrage dette i 2018, som er indkomståret.

Husk nu altid at få en kvittering på, at indbetalingen er hændt og sket senest 31. December 2018.

 

Fra 1. Januar til medio marts 2019

 

SKAT indsamler alle deres oplysninger fra pengeinstitut, arbejdsgivere mv.

SKAT opdaterer løbende din skattemappe. Oplysninger i skattemappen findes naturligvis på SKATs hjemmeside under Tast-selv.

Har du en restskat, bliver den tilskrevet fra dag til dag med renter fra 1. januar til 1. juli 2019.

Har du håndværkerfradrag, kan du indberette dette allerede nu. Håndværkerfradraget vil blive medregnet i din årsopgørelse for 2018., når denne udkommer medio marts.

 

Årsopgørelsen 2018

 

KORT BEKREVET:

Det er SKATs regnskab for det foregående år. Her kan der findes oplysninger om, hvor meget du har tjent i det forgangne år og hvor meget du har betalt i Skat.

 

Du kan altid tjekke din årsopgørelse og afklare, om du skal have penge tilbage, dvs. modtager overskydende Skat eller står til at skulle betale restskat.

Denne årsopgørelse er klar i din skattemappe på www.skat.dk

Fra medio marts 2019 kan du se hele årsopgørelsen samt indtaste dine korrekte oplysninger og evt. ændringer til denne.

Såfremt du ændrer i din årsopgørelse via Tast-selv, kan du få et overblik over ændringer med det samme, da det ændres øjeblikkeligt. Du får også et overblik over, om du skal have udbetalt ovenskydende Skat eller om der forekommer en restskat.

 

Udvidet selvangivelse

 

KORT BESKREVET: En udvidet selvangivelse, er en selvangivelse, hvor borgere med enten en enkeltmandsvirksomhed eller med en mindre virksomhed, personlig ejet anvender til at indberette til SKAT.

Sidste frist for at aflevere den udvidet selvangivelse er d. 1. Juli 2019.

Såfremt du ikke overholder SKATs tidsfrist, skal du betale en bøde.

Du vll som borger modtage en servicemeddelelse fra SKAT, om at denne ligger klar til indtastning. Når den udvidet selvangivelse er blevet indtastet, vil du modtage din årsopgørelse for 2018.

Medio april og frem 2019

 

I medio april sætter SKAT den overskydende Skat ind på din Nem-konto. Er beløbet mere end kr. 100.000, kan der forekomme længere behandlingstid.

Årsopgørelsen sendes ud til alle borgere, som ikke er omfattet af den digitale post eller borgere, som der er fritaget.

 

Husk nu alle fristerne

 

  1. juli 2019

Det er den sidste frist for at indsende den udvidet selvangivelse til SKAT.

  1. september 2019

Såfremt du som borger ønsker, at modtage forskudsopgørelsen for 2020 på papir, sendt pr. Post, skal du blot bestille dette nu.

Der kan læses mere på www.skat.dk

Udarbejdet af CL REGNSKAB & REVISION, artiklen må ikke kopieres.

CL REGNSKAB & REVISION, november 2018.