CL REGNSKAB & REVISION har udarbejdet en opdateret køreplan for 2019/2020.

Læs gerne med her.

Der sker flere skattemæssige tiltag, i det næste stykke tid i Danmark.

Det handler bl.a. om de skatteangivelser, der skal foretages og så er der flere områder, som du selv er ansvarlig for at kende til, så du overholder alle frister og derved undgår bøder.

Der kræves med andre ord, måske lidt ekstra viden på området. Eller en kort genopfriskning.

Vi modtager årligt mange opkald og mails omhandlende spørgsmål vedr. disse perioder på året. Vores klienter er primært kommet i tvivl om, hvad de bør og skal gøre – samt hvornår ting bør angives. Og periodevis har de brug for assistance for, at vi udfører disse ting for dem. Vi er gerne behjælpelig med assistance.

Du er altid velkommen til at sende en mail til cl@clr.nu og få et uforpligtende tilbud.

Forskudsopgørelsen 2020:

Forskudsopgørelsen 2020 dannes automatisk og denne findes i din skattemappe. Du kan til enhver tid logge ind og se denne via Tast-Selv, når denne er tilgængelig og kommet online i skattemappen.

Dette forekommer altid i midten af november måned, omkring uge 46.

De borgere, som har tilvalgt at modtage denne skrivelse pr. post,  (ønskes dette, skal det SENEST udføres 1. September 2019), vil naturligvis også modtage forskudsopgørelsen i midten af november måned 2019 – blot i deres postkasse.

Hvad er en forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelsen kommer hvert år i november måned. Den giver dig mulighed for at “kigge et år frem” og se, hvordan din skat bliver i det kommende år.

Det er altså SKATs beregninger = (budget) af dine indtægter for 2020, samt give dig oplysninger om, hvad du skal betale i skat.

Tjek altid din forskudsopgørelsen godt igennem og find herefter ud af, hvorvidt den stemmer overens med dine forventninger til din indkomst og dine fradrag for 2020.

Hvornår bør jeg justere i min forskudsopgørelse?

 

  • Når du ændrer din indtægt, måske får du mere eller mindre i løn – evt. i form af bonus.
  • Når du stopper med at arbejde.
  • Når du køber eller sælger din ejendom.
  • Når du har ændret renteudgifter, f.eks. hvis renten på dit flexlån har ændret sig.
  • Når du optager lån (stifter gæld)
  • Når du har ændret dit befordringsfradrag, f.eks. har du fået længere til din arbejdsplads
  • Når du har solgt eller at du forventer, at kunne sælge værdipapir med avance.
  • Når du starter en virksomhed op.

Det er vigtigt, at du ændrer forskudsopgørelsen løbende, hvis ikke, så risikerer du, at få betalt for meget eller for lidt i skat, eller værre endnu, at få et kæmpe skattesmæk, når året er slut.

Du finder oplysninger om fradrag og trækprocent, alt dette vil fremgå af din forskudsopgørelse.

Husk altid at justere din forskudsopgørelse løbende, så skatten bliver mest muligt korrekt.

Din arbejdsgiver modtager automatisk disse oplysninger digitalt.

Omkring d. 31. december 2019, er det sidste chance for frivillig indbetaling af en forventet restskat for 2019, her forekommer IKKE renter eller tillæg.

Måske ønsker du at indbetale til din pensionsordning, så er d. 31. December 2019 sidste frist, for at kunne fradrage dette i året 2019, som er indkomståret.

Husk altid at få en kvittering på, at indbetalingen er hændt senest d. 31. December 2019.

Hvad sker der fra 1. Januar til medio marts 2020?

SKAT indsamler alle deres oplysninger fra pengeinstitut, arbejdsgivere mv. SKAT opdaterer herefter løbende din skattemappe.

Oplysninger i skattemappen findes naturligvis på SKATs hjemmeside under Tast-selv.

 

Information vedr. din restskat:

Skulle du have en restskat, bliver den tilskrevet fra dag til dag med renter fra d. 1. januar til 1. juli 2020.

Har du håndværkerfradrag, kan du indberette dette allerede nu. Håndværkerfradraget vil blive medregnet i din årsopgørelse for 2019., når denne udkommer medio marts 2020.

Mere information omkring årsopgørelsen 2019:

Dette er SKATs regnskab for det foregående år. Her kan der findes oplysninger om, hvor meget du har tjent i det forgangne år og hvor meget du har betalt i skat.

Årsopgørelsen gælder sidste år og opgøres kun én gang årligt. I modsætning til forskudsopgørelsen, som løbende kan opdateres.

Du kan altid tjekke din årsopgørelse og afklare, om du skal have penge retur.

Denne årsopgørelse findes fra medio marts og kan ses i din skattemappe på www.skat.dk

Dvs. fra medio marts 2020 (omkring uge 11) kan du se hele årsopgørelsen samt indtaste dine oplysninger og evt. tilskrive ændringer – såfremt der skulle være noget.

Hvis du ændrer i din årsopgørelse via Tast-selv, kan du få et overblik over dine ændringer, da de ændringer du foretager, kan ses med det samme.

Du får samtidig et rigtig godt overblik over, om du får penge retur eller om der forekommer en restskat.

Hvad betyder: Den udvidet selvangivelse for dig?

En udvidet selvangivelse er en selvangivelse, hvor borgere med enten en enkeltmandsvirksomhed eller med en mindre virksomhed, personlig ejet, anvender til at indberette til SKAT.

Sidste frist for at aflevere den udvidet selvangivelse er d. 1. Juli 2020.

Såfremt du ikke overholder SKATs tidsfrist, skal du naturligvis betale en bøde.

Som borger i Danmark, modtager du en servicemeddelelse fra SKAT, om at denne ligger klar til indtastning. Når den udvidet selvangivelse er blevet indtastet, vil du modtage din årsopgørelse for 2019.

Hvad sker der i perioden fra april og frem i 2020?

I medio april sætter SKAT den overskydende SKAT direkte ind på din Nem-konto. OBS. Hvis beløbet er højere end kr. 100.000, kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

Årsopgørelsen sendes ud til alle borgere, som ikke er omfattet af den digitale post eller borgere, som der er fritaget.

Huskeliste til alle frister i den nærstående periode:

  1. juli 2020

Det er den sidste frist for at indsende den udvidet selvangivelse til SKAT.

  1. september 2020

Såfremt du som borger ønsker forskudsopgørelsen for 2021 i papirsform og sendt pr. post, skal du blot bestille dette allerede nu.

Der kan altid læse mere på www.skat.dk

Denne artikel er udarbejdet af CL REGNSKAB & REVISION, artiklen må ikke kopieres.

CL REGNSKAB & REVISION, efterår 2019