Måske har du hørt om denne nye lov i nyhederne, som er vedtaget af Folketinget denne sensommer 2022…

Læs gerne med i vores seneste artikel omkring den nye lov, det er yderst relevant for dig, hvis du udlejer en ejendom:

Det er i sensommeren blevet meldt ud, at regeringen – helt præcist partierne: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre, at de står bag aftalen, som landede i august måned 2022, at private udlejere – som anvender nettoprisindekset ikke må lade huslejen stige mere end 4 %, i de næste 2 år. Det er altså IKKE en permanent aftale, men en midlertidig aftale i de her anderledes og ustabile tider.

 Huslejeloftet blev besluttet, da inflationen i højsommeren blev opgjort til 8,8 %. (juli måned, 2022)

 De anslår, at det udelukkende er for at skabe ro og tryghed for landets lejere.

Hvem gælder det – hvem bliver ramt af dette?

Den nye aftale vil påvirke BÅDE eksisterende og fremtidige lejekontrakter. Det kommer endvidere også til at ramme de huslejer (lejeindtægter), hvor lejen er sat op – i løbet af de seneste måneder. Her vil lejen angiveligt blive sat ned med 3 måneder – det er svarende til lejers opsigelsesvarsel.

Det nye forslag er blevet behandlet, som en hastesag, således at det hurtigst muligt får virkning i en svær tid med utrolig meget inflation i samfundet. En tid der er præget af stor usikkerhed.

Stigningen i nettoprisindekset er i sensommeren nøjagtigt opgjort til 9,1 %. (Kilde: www.regeringen.dk)

Hvor mange vil blive ramt?

Man anslår, at det er op imod 160.000 lejeboliger, der angiveligt står til at blive ramt af de større huslejestigningerne.

Såfremt udlejeren har hævet lejeindtægten inden følgende lovforslag er trådt i kraft, så skal der gå 3 måneder, inden denne ændring får indvirkning for huslejestigningen, det betyder: svarende til lejers varsel for opsigelse. Såfremt at du som udlejer først meddeler din lejer om huslejestigningen EFTER at lovforslaget er iværksat, så gælder loftet med øjeblikkelig virkning.

Dog vil det være muligt for udlejere rundt omkring i Danmark at hæve lejen OVER 4 %, hvis og såfremt udlejeren er i stand til at kunne dokumentere langt højere driftsudgifter i forhold til året før – hvis huslejeprisstigningen på 4 % ikke kan dække denne udgift.

Stigningen må dog IKKE komme til at overgå reguleringen af nettoprisindekset.

Såfremt at du ønsker at læse mere om regerings aftale, så kan I klikke her: Regeringen 2022 – loft på huslejestigninger

 

Loven træder i kraft 30. september 2022, men har virkning på lejereguleringer, som er meddelt inden lovens ikrafttræden.

Den nye lov gælder i 2 år. Der er altså tale om et midlertidligt loft.

Loven går på inddeksperioden, det betyder med andre ord, man skal nogle måneder ind i 2024 før der er data klar. 

ET EKSEMPEL:

Reguleringen, som foretages pr. 1. marts 2024 med udgangspunkt i udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra januar 2023 til januar 2024, vil ikke være omfattet af det nuværende huslejeloft, da udviklingen vedrører januar 2024, som ikke er omfattet af loven.

CL REGNSKAB & REVISION holder vores klienter opdateret på situationen og vil løbende skrive artikler omkring relevante emner, som ovenstående.

Vi skriver flere indlæg, hvis der kommer ændringer eller nye tiltag vedr. udlejning, herunder loft på huslejestigninger.

Har du brug for assistance til udlejning og skat? Så send os en mail på: cl@clr.nu

Vi sidder klar til at assistere og vi tilbyder vores attraktive udlejningspakkeløsning, som mange klienter er utrolig glade for, da den sikrer tryghed for dig, som udlejer din ejendom. Vi hjælper med din årsopgørelse og forskudsopgørelse og sender løbende nyhedsbreve hele året, så ALLE frister hele tiden overholdes. Læs mere her om vores populær udlejningspakke: https://clr.nu/skat-ved-udlejning-pakkelosning/

 Artiklen må ikke kopieres.

CL REGNSKAB & REVISION, december 2022.