Du har måske udlejet din ejendom i flere år og er kommet til den konklusion, at du ønsker at holde en pause med udlejningen eller du ønsker måske at sælge ejendommen. Det kan også være, at du fortsat ønsker at udleje din ejendom, men at din lejer pludselig ønsker at fraflytte stedet. Der kan være mange årsager.

Lige gyldig hvilken årsag det drejer sig om, så sættes der en proces i gang. Efter beslutningen om endt udlejning er foretaget, vil der ske det, at din lejer skal fraflytte ejendommen. Dette skal altid ske, til den aftalte dato.

Du har som udlejer nogle opgaver i den forbindelse. Læs gerne med i vores guide om endt udlejning.

 

Fraflytning – Hvad siger lovgivningen i Danmark?

Lejeloven er stor, men det er væsentligt, at være bekendt med denne, når der er tale om udlejning. Du er som udlejer ansvarlig for, at kende til denne og være opdateret omkring denne. Eller være bekendt med, hvor du kan hente faglig og kompetent rådgivning i forbindelse med udlejning, herunder fraflytningsprocessen.

I forbindelse med ophør af et lejemål, er lejeren altid forpligtet til at aflevere lejemålet i samme stand, som da lejeren flyttede ind. Det kan aldrig kræves, at lejeren skal aflevere lejemålet i højere og bedre stand, end ved indflytningen.

Det er yderst væsentligt, at du som udlejer har lavet klare aftaler med din lejer om, hvad du som udlejer har af forventninger og krav til vedligeholdelse og istandsættelse ved ophør af lejemålet.

EKSEMPEL: Bl.a. kan der stiles krav mod, at såfremt gulvene i ejendommen, alle var nyafslebene ved indflytningen, skal gulvene naturligvis også igennem endnu en gulvafslibning ved ophør af udlejningen, således det kommer i samme stand, som det var ved indflytningen.

 

Har du som udlejer styr på fraflytningsrapporten?

Det er utroligt vigtigt, at der udarbejdes en fraflytningsrapport. Denne skal kontrolleres og denne skal også underskrives af begge parter, når der er opnået enighed i de krav, der bliver stillet i fraflytningsrapporten.

Når en fraflytningsrapport er underskrevet, skal du være klar over, at du kan komme til at hæfte for de ting, der er nedskrevet i denne, såsom fejl, mangler mv.

Både udlejer og lejer skal også aftale den endelige dato for fraflytning og hvornår det sidste håndtryk gives og der endeligt bliver afleveret nøgler.

Ejendommen skal naturligvis synes inden fraflytning

Det forlyder i lejeloven, at ejendommen skal synes og dette skal varsles mindst 1 uge før tid. Med andre ord, der skal forelægge en skriftlig indkaldelse. Der kan altid aftales et kortere varsel, når lejeforholdet er opsagt eller blevet ophævet.

Udlejeren er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet en fraflytningsrapport. Denne rapport skal udleveres under selve gennemgangen af ejendommen, også det der kaldes synet af ejendommen.

Den kan i enkelte tilfælde udleveres senere, men dette skal dog ske som maksimum senest 2 uger efter selve synet af ejendommen. Det kan komme på tale, hvis lejeren ikke kan være tilstede ved selve synet.

 

Udlejeren skal meddele lejeren om, hvilket arbejde, der skal udføres i ejendommen

Udlejeren skal oplyse lejeren om, hvilke ting, som udlejeren mener, lejeren hæfter for.

Dette skal ske senest 14 dage efter, der er afleveret nøgler og ikke senere end det, da der ellers kan ske det, at udlejeren ikke kan gøre krav på noget. Sagt med andre ord, at lejeren ikke nødvendigvis skal betale noget for istandsættelse af ejendommen.

 

Når ejendommen skal synes

Under et syn af en ejendom i forbindelse med en fraflytning, kan man bede om, at der deltager enten beboerrepræsentanter eller anden bisidder. Det anbefales at der er nogle andre tilstede ved selve synet, end kun udlejer og lejer, da flere høre selve afgørelsen. Ligeledes er det specielt en god idé, at den ekstra tilstedeværende er bekendt med ejendommen og dets forhold. Som i sjældne og enkelte tilfælde, kan komme til at fremstå som vidner, i en boligretssag.

 

Hvad hvis der opstår uenighed under synet?

Der kan forekomme uenigheder under selve synet af ejendommen. Det kan bl.a. være spørgsmål om, hvad der er naturlig slidtage eller direkte ødelæggelse af selve ejendommen, hvor skaderne skal udbedres, før lejemålet igen kan anvendes til udlejning. Der kan også opstå uenigheder i, hvad der er foretaget af ændringer i ejendommen, som ikke var tilstede, ved udlejningens start. Mange ting kan opstå, derfor er det yderst vigtigt, at have sin dokumentation i orden. Skriftlige dokumenter vinder altid over mundtlige aftaler. Det kan være en god idé, at tage billeder af selve ejendommen, dette kan anvendes til dokumentation for lejemålets stand.

Opstår den mindste uenighed, så skal fraflytningsrapporten naturligvis ikke underskrives, før alle parter er enige.

 

Erstatningskrav

Såfremt du som udlejer, ikke er tilfreds med ejendommen efter endt udlejning, er der tale om det der kaldes et: erstatningskrav. Det betyder, at lejeren ikke har opfyldt jeres aftaler om istandsættelse af lejemålet.

 

Hvor kan der indhentes kompetent hjælp?

Udlejeren kan altid hente kompetent hjælp. Det er altid muligt og kan være en rigtig god idé, at henvende sig til de større organisationer, bl.a. SAPU, men der er flere steder at henvende sig, dette kan nemt findes ved en enkel søgning på Internettet.

Huslejenævnet kan også være behjælpelige. Det fungerer oftest på denne måde, at de kommer ud og besigtiger ejendommen, forinden selve istandsættelsen er sket. De vil i den forbindelse vurdere, om de krav, der stilles, er rimelige eller urimelige.

Det er naturligvis vigtigt, at tage kontakt til organisationerne, så hurtigt som muligt – i tilfælde af uenigheder eller urimelige krav, der kan opstå.

Skal der iværksættes en større istandsættelse, er det altid udlejeren, der vælger sine håndværkere til at forbedre og udbedre evt. skader og mangler, som er tilført ejendommen.

Husk altid at have din dokumentation i orden og naturligvis holde den gode tone. Mange ting kan ordnes uden den større hjælp fra andre, men ved at have sine papir og aftaler nedskrevet, kan mange ting ske i ro og fordragelighed.

CL REGNSKAB & REVISION har ikke et samarbejde eller gør ej reklame for de forskellige organisationer og det er naturligvis op til den enkelte udlejer, at tilvælge, hvor assistancen skal indhentes fra. CL REGNSKAB & REVISION er heller ikke ansvarlige for evt. ændringer på området, artiklen skal ses som en overordnet guide, inden en udlejningsproces afsluttes.

CL REGNSKAB & REVISION ønsker alle vores udlejere en rigtig god proces – med afslutningen af deres udlejning. Vi håber, at det har eller vil blive en rigtig god oplevelse for alle parter.

Har du brug for assistance vedr. udlejning og skat, er du altid velkommen til at sende en mail på cl@clr.nu

Artiklen må ikke kopieres, CL REGNSKAB & REVISION.