Erhvervs- og vækstministeriet har fremsat et nyt forslag til hvidvaskningsloven, som er trådt i kraft juni 2017.

Det har medført en række ændringer på erhvervsområdet og stiller nye krav til, at virksomheder omfattet af hvidvaskningsloven – erhverver sig et langt større kundekendskab.

Før i tiden har hvidvaskningsloven krævet, at alle virksomheder skulle være særligt opmærksomme på kundernes aktiviteter – dvs. hvorvidt kunderne kunne have særlig tilknytning til hvidvaskning eller terrorisme. Den nye lov indbefatter ydermere, at personer / virksomheder i langt højere grad kan vurdere og identificere evt. fare / risiko for, hvorvidt de bliver misbrugt i denne retning.

Hvilke ændringer medfører det?

Det betyder, at virksomheder dagligt skal foretage en fyldestgørende risikovurdering, som indebærer, at alle kunder, herunder produkter, transaktioner, ydelser og/eller de leveringsmetoder kunderne anvender – kontrolleres og at virksomheden hermed sikrer sig, at lovens regler overholdes.

Et lovkrav med kundekendskabsprocedurer

Da alle virksomheder skal være i stand til at dokumentere kundens identitetsoplysninger, dvs. de skal kunne vurdere og kontrollere validiteten af modtaget dokumenter og data.

Der kræves altså en kopi af pas og kørekort, samt et godkendt bankdokument, hvor der tydeligt fremgår fuldt navn og adresse. Ovenstående skal altid udføres, før en ny forretningsforbindelse kan påbegyndes.

Virksomheder er forpligtet til at opbevare kundeoplysninger i 5 år.

Formålet med den nye hvidvaskningslov er, at virksomheder og personer kan identificere alle transaktioner med tilknytning til hvidvaskning og terrorfinancering – med henblik på at forebygge og bekæmpe dette.

Ønsker du yderligere informationer, kan du læse mere på: https://erhvervsstyrelsen.dk/hvidvask-og-finansiering-af-terrorisme