Der er i den seneste tid været flere realkreditinstitutter, som har ladet flere familier belåne sig mere end fire gange familiens samlede indkomst. Det har fået Det Systemiske Risikoråd på barrikaderne. Det Systemiske Risikoråd har til formål at forebygge eller reducere financielle potentielle risici i vores samfund. Der kan læses mere om dette rådgivende organ på: http://risikoraad.dk

Institutterne giver tilsyneladende borgere lov til at belåne sig i en kombination af afdragsfrihed og rentetilpasningslån. Der er i den forbindelse udtrykt stor bekymring for denne udvikling fremover. Det drejer sig især om egne som Århus og København.

Hvad skal der ske fremadrettet?

Det er på baggrund af ovenstående blevet besluttet, at der skal være et øget fokus på denne låneudvikling, da de risikobetonede lånetyper markant er steget i disse områder.

Derfor er kreditinstitutterne blevet forelagt, at de kun må yde 15 procent af deres lån til boligkøb i Århus og København, såfremt deres samlede gæld overstiger fire gange deres indkomst før skat – og hvor der samtidig optages et lån inden for 80 procent af ejendomsværdien med enten afdragsfrihed eller variabel rente.

Udviklingen skal begrænses og bidrage til at give en større sikkerhed i vores samfund

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtalte i løbet af sommeren:

”Kreditinstitutterne bør udvise særlig forsigtighed ved udlån i vækstområder. Denne vurdering har afsæt i, at boligpriserne i de største byer er steget betydeligt siden 2013, og at mere risikable lån er steget som andel af det samlede nyudlån i vækstområderne.” (juni, 2017)

Regeringen håber, at dette nye styresignal kan reducere den store risici i kreditinstitutterne og finanstilsynet skal fremadrettet kvartalsvis indberette til erhvervsministeren om, hvorvidt det nye styresystem kan efterleves og hvilke reaktioner, der er tilkommet på baggrund af dette.

Det nye styresystem blev gældende d. 1. Oktober 2017 og er indtil nu kun gældende i de vækstområder, som er nævnt i: ”Vejledning om kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder”.

Det skal indføres over en længere periode

De nye ændringer skal udføres ved hjælp af en trappemodel, så stramningerne ikke sker over natten og på denne baggrund lempes styresignalet betydeligt, det vil sige, at regeringen også undgår ”stop and go” politik.

Alt dette gennemføres udelukkende for at undgå, at borgerne får oparbejdet så meget gæld, at der kan opstå en ny boligkrise. Den nye stramning bliver dog kritiseret af flere, hvor den beskyldes for, at besværliggøre eller umuliggør førstegangskøbere, singler og ældre i at komme ind på boligmarkedet i og omkring de større byer i Danmark.

Ønsker du at læse mere omkring denne ændring og bankernes forsigtighed i långivningen, kan vi henvise til yderligere info på erhvervsministeriets hjemmeside.

Artiklen må ikke kopieres, CL REGNSKAB & REVISION.