Procentreglen er en særregel, der kun gælder for nyerhvervede udlejningsejendomme. Mange har svært ved at forstå reglen helt præcist, men du kan få store fradrag på vedligeholdelses- og forbedringsarbejde, hvis du benytter dig af den. Især ved forældrekøb, hvor planen er, at lejligheden skal gå videre til mindre søskende, er det fornuftigt at gøre brug af procentreglen.

Ved at bruge procentreglen kan du spare penge på forbedringer, der vil komme dine børn til gode i mange år fremover. Er der nogle elementer ved ejendommen, som godt kunne trænge til en kærlig hånd, har du også mulighed for at bruge procentreglen til at udføre vedligeholdelsesarbejde med et fradrag.

Vi vil i dette blogindlæg forklare nærmere om procentreglen, så du kan gøre brug af de fradrag, du er berettiget til – lad os komme i gang.

Hvor længe ses en udlejningsejendom som nyerhvervet?

Køber du en ejendom med henblik på udlejning, får du med procentreglen en ekstra mulighed for at få lavet vedligeholdelses- eller forbedringsarbejde med et skattefradrag. Procentreglen er kun i spil i de første tre år efter erhvervelsen af ejendommen, så den skal ses som en mulighed for at sætte din udlejningsejendom i god stand fra start.

Procentreglen gør sig ikke kun gældende ved udlejning til private. Skal du udleje til erhverv, vil du altså også kunne få lidt ekstra at gøre med. Ejendomme der hører under procentreglen er:

– En- og tofamilieshuse
– Sommerhuse
– Ejerlejligheder
– Ejendomme, som udlejes til erhverv

Hvor stort et fradrag giver procentreglen?

Der er en lille forskel i fradragets størrelse alt efter boligtype. For lejligheder får du et fradrag på 25 % af den årlige lejeindtægt, og for huse er fradraget på 35 % af den årlige lejeindtægt. Procentreglen giver dig dog ikke fradrag for udgifter, der kan vurderes til at forbedre ejendommens stand i forhold til dens opførelse. Det er eksempelvis ved at tilføje altaner eller på anden vis i forhold til udvidelse af ejendommens areal. Så hvis du blot holder dig til at forbedre og ikke udbygge, bør du være berettiget til fradrag.

Lad os sige, at en lejlighed har en årlig lejeindtægt på 80.000 kroner. I de første tre år vil udgifter til vedligeholdelse eller forbedring af lejligheden for 20.000 (25 %) altså kunne trækkes fra i SKAT.

Du kan bruge dit overskydende fradrag året efter

Et vigtigt punkt at nævne er, at procentreglen følger kalenderåret. Hvad betyder det så?

Jo, det betyder, at de tre år, hvor procentreglen kan bruges, starter fra den dag, du overtager ejendommen. Overtager du eksempelvis boligen d. 5. december 2014, vil du kunne benytte dig af procentreglen til d. 4. december 2017. Når du ikke at benytte dig af det fulde fradrag i det første år af dit ejerskab, kan du overføre noget af fradragsrammen til det efterfølgende år. Du kan dog ikke ”låne” fradrag fremad. I 2016 kan du med andre ord ikke gøre brug af fradraget fra 2017.

Ejer du flere udlejningsejendomme, skal fradragets størrelse udregnes efter den årlige lejeindtægt i hver enkelt ejendom.

År Årlig husleje 25 % af huslejen Udgifter til lejligheden Fradrag
2016 120.000 30.000 22.000 22.000
2017 125.000 31.250 40.000 39.250
2018 130.000 32.500 30.000 30.000
I alt   93.750   91.250

Vi hjælper dig gerne til det maksimale fradrag

Er du fortsat ikke helt inde i procentreglen og muligheden for at få et ekstra fradrag? I så fald er du velkommen til at kontakte os. Vi kan nemlig hjælpe dig med at vurdere, hvad der er fradragsberettiget, og hvad der ikke er – både når det gælder forbedring og vedligeholdelse.

Ring eller skriv til os for et godt råd eller vejledning – vi hjælper gerne!