Der er netop nu kommet nye regler for Airbnb udlejning, hvor det tidligere var ganske frit at udleje sin private bolig ud, er der nu kommet lidt skrappere krav, som er vigtig at være bekendt med, da det ellers kan medføre høje bøder.

Hvorfor denne pludselige ændring?

Det har oftest været en fordelagtig og lukrativ forretning at udleje sin bolig ud, ved hjælp af Airbnb metoden, men én af de største ulemper er, at storbyerne mærker benhård konkurrence, især hotelbranchen er utrolig hårdt ramt og kan ikke hamle op med disse prisniveauer, som tilbydes gennem Airbnb.

De europæiske byer har længe været underlagt skrappere krav, hvor det i Danmark ikke har været påtalt, men dette ændres nu.

Hvem bestemmer at Airbnb reglerne nu skal ændres?

Det er et politisk flertal (socialdemokratiet og de Radikale samt Dansk Folkeparti, som har sagt god for den nye ændring, i samråd med skatteministeriet.

Helt konkret bliver aftalen nu, at der sættes et loft over udlejningsdagene årligt.

 

  • Såfremt udlejningen ikke samarbejder med SKAT, må der KUN udlejes 30 dage om året.
  • Såfremt udlejningen samarbejder med SKAT, må der udlejes 70 dage om året.

 

Findes der undtagelser?

Ja. Husk, at der er enkelte kommuner, hvor det forholder sig anderledes eller hvor der muligvis kan gives tilladelse til udlejning op til 100 dage årligt.

Forhør dig med din kommune og tjek op på deres nyeste anvisninger.

 

Hurtige facts vedrørende den nye ændring af Airbnb:

 

  • Fradrag gælder fra d. 1. Januar 2018.

 

  • Du må som udlejer gerne selv leje et enkelt værelse ud, men du kan risikere høje bøder, såfremt du vælger at udleje hele din bolig eller lejlighed ud i flere dage end det oplyste, accepterede niveau.

 

  • Det nye årlige skattefradrag hæves i Danmark til kr. 28.000 årligt for korttidsudlejninger.

 

  • Er der tale om et sommerhus: Fradraget bliver på kr. 40.000 årligt i stedet.

 

  • Det er altid op til udlejerne at indberette deres indtægt til SKAT. Dette gøres i dag ikke automatisk.

 

  • Overholdes reglerne ikke, kan der gives høje bøder.

 

Artiklen må ikke kopieres, CL REGNSKAB & REVISION.