I midten af november udkom forskudsopgørelsen for 2018.

En forskudsopgørelse skal altid betragtes, som et skøn fra SKAT. Det vil sige, at det er SKAT, som først udfylder forskudsopgørelsen for dig, dette gøres på baggrund af, hvad de forventer, at du har af årsindkomst samt fradrag i årets løb.

Dette første automatiske udkast udarbejdes for at give dig et overblik over, hvad du skal betale til SKAT i løbet af året. Det er vigtigt at præcisere, at SKAT på ingen måde har ansvaret for deres udkast, da disse oplysninger kan gå 2 år tilbage i tiden, altså stamme fra den seneste fyldestgørende årsopgørelse og meget kan ændre sig på blot 1 år.

Det er derfor væsentligt, at din forskudsopgørelse er tilrettet korrekt og det er nødvendigt at pointere, at det altid er dit helt eget ansvar, at disse tal stemmer overens med virkeligheden, det vil sige, at forskudsopgørelsen rettes ved enhver ændring – hvilket er særligt relevant vedr. forhold såsom din årlige lønindkomst, herunder udlejning, overskud/underskud af virksomhed samt renter.

Hvorfor er det vigtigt, at arbejde grundigt og præcist med forskudsopgørelsen?

Der kan ske meget i livet og være flere forhold der gør, at forskudsopgørelsen ser væsentlig anderledes ud i år end tidligere. F.eks. kan du have oparbejdet gæld eller være i gang med at reducere en given gældspost, du kan også have skiftet til nyt erhverv eller være blevet ledig.

Herunder kan dine renteudgifter også have ændret sig – alle sammen ændringer der kommer til at påvirke dit skatteforhold for det nye år og det skal naturligvis indberettes korrekt til SKAT.

Det kan også forekomme, at du har købt ny bolig og måske har du planer om at anvende denne til udlejning eller der kan være tale om en given fraflytning med overtagelse af nye lejere/ejere.

Er du ejer/medejer af en virksomhed, er det altid væsentligt at opgive korrekte tal vedr. overskud eller underskud af denne til SKAT.

Alle ovenstående forhold får altid indvirkning på forskudsopgørelsen 2018 og disse forhold kan naturligvis ændre sig løbende i livet – derfor er det vigtigt at huske, at intet er permanent, derfor har du også mulighed for løbende at ændre og justere dine tal og oplysninger på din forskudsopgørelse hele året – således du undgår at få betalt for meget eller for lidt i SKAT.

Kan en forskudsopgørelse pludselig blive ændret af SKAT?

 Ja – og dette kan ske af flere årsager.

Bl.a. er der en del mennesker, som hvert år oplever, at de omkring midten af året finder ud af, at SKAT har sendt dem forslag til ændringer i deres forskudsopgørelse. Dette kan hænde, hvis der er nogle skatteydere, som har modtaget restskatter for det tidligere år.

På baggrund af dette, vælger SKAT derfor at sammenholde forskudsopgørelsen og årsopgørelsen, for at være på forkant med en evt. stor restskat for det næste år.

Hvad hvis du intet foretager dig?

Hvis du intet foretager dig, vil den formodede forskudsopgørelse gælde – altså med de beregnede skatter fra SKAT – hvilket kan medføre et markant skattesmæk.

En rigtig god idé med fokus på 4 punkter:

  • Din løn – da din årsindkomst naturligvis altid vil danne grundlag for, hvor meget der skal betales til SKAT. Det kan også ske, at din årsindkomst har ændret sig markant i årets løb. En væsentlig ændring i indkomstforhold kan vedrøre pension, kontanthjælp, dagpenge eller efterløn. Du bør altid oplyse løbende ændringer til SKAT.
  • Pension – denne post bliver altid beregnet ud fra de tal, som du har oplyst og indtastet på din forskudsopgørelse. Udbetaling Danmark modtager altid besked, hvis der foretages ændringer i opgørelsen, herunder bliver din folkepension automatisk ændret. Er du blevet folkepensionist i årets løb, vil din pension blive beregnet ud fra tal, som du indgav, da du ansøgte herom.
  • Dine renter – det er vigtigt at være bekendt med, at renteudgifter ikke ændres automatisk. Derfor skal du selv indberette dette, således du undgår at få betalt for lidt tilbage i SKAT og senere på året får et kæmpe skattesmæk. De seneste år, er der sket et markant fald i renteudgifterne og det betyder, at hvis du som boligejer har ændret i dine låneforhold, skal de nye ændringer altid indgives til SKAT.
  • Udlejning – da du altid skal betale SKAT af dine lejeindtægter. Dette skal altid tilrettes korrekt afhængigt af, hvorvidt boligen er udlejet hele året, eller kun nogle måneder. Der skal også tages hensyn til, om det er hele boligen der udlejes, eller om det kun drejer sig om et enkelt værelse. Det er altid udlejningsbudgettet, der danner grundlag for indtastninger på forskudsopgørelsen vedr. udlejningen. Det er derfor vigtigt, at udlejningsbudgettet udføres korrekt og ajourføres – hvis der sker væsentlige ændringer i årets løb, det kan f.eks. være ændringer i huslejen, nye ejere eller en ekstraordinær vedligeholdelse med mere.

Husk – det er endnu ikke for sent at tilrette årsopgørelsen 2017

Har du brug for yderligere rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte CL Regnskab & Revision. Vi sidder altid klar på mailen – send gerne dine tanker og spørgsmål til: cl@clr.nu, så sender vi dig et uforpligtende tilbud.