Tillykke – du har nu solgt din ejendom…

Og du har nu taget den endelige beslutning og valgt, at udlejningen derfor afsluttes og du skal videre i dit liv med noget andet.

Du er helt sikker i den konklusion, at det skal ophøre for nuværende og du ønsker måske blot at holde en pause med udlejningen eller du ønsker måske helt definitivt at stoppe udlejningen permanent.

Der kan være utrolig mange gode grunde til netop det, at udlejningen må ophøre.

Lige gyldig hvilken årsag det drejer sig om, så påbegyndes der automatisk en afsluttende proces.

Efter din beslutning er truffet, vil det næste step være, at din lejer skal fraflytte ejendommen.

Dette skal altid ske, til den aftalte dato jf. lejekontrakten. Du har derfor som udlejer nogle helt basale opgaver, der venter dig…

Læs gerne mere med i vores artikel, som skal ses som en guide til afslutning af udlejning.

Hvad siger lovgivningen i Danmark – fraflytning?

Lejeloven er tung og der er megen lovstof, men det er væsentligt for dig som udlejer, at være bekendt med denne lov, når der er tale om udlejning.

Du er faktisk som udlejer ansvarlig for at kende til denne lov og være opdateret omkring denne. Hvis du ikke magter at læse tungt lovstof og samtidig ”oversætte” det til omgængeligt sprog, så bør du naturligvis altid være bekendt med, hvor du kan indhente kompetent og faglig vejledning i forbindelse med udlejning, herunder hele fraflytningsprocessen.

I forbindelse med ophør af et givent lejemål, er lejeren altid forpligtet til at aflevere lejemålet i samme stand, som da lejeren flyttede ind. Det kan aldrig kræves, at lejeren skal aflevere lejemålet i højere, nyere eller ligefrem bedre stand, end ved indflytningen. Det er yderst væsentligt, at du som udlejer har udarbejdet tydelige nedskrevne aftaler med din lejer om, hvad du som udlejer har af krav og forventninger- til vedligeholdelse og istandsættelse ved ophør af lejemålet.

EKS.: Der kan stiles krav mod, at såfremt gulvene i ejendommen, alle var afhøvlede ved indflytningen, skal gulvene naturligvis også igennem endnu en gulvafslibning ved ophør af udlejningen, således det kommer i samme stand, som det var ved indflytningen.

Husk fraflytningsrapporten:

Det er utroligt vigtigt, at der udarbejdes en fraflytningsrapport og denne skal gennemkontrolleres og skal også underskrives af begge parter, når der er opnået enighed i de krav, der bliver stillet i fraflytningsrapporten. Når en fraflytningsrapport er underskrevet, skal du være klar over, at du kan komme til at hæfte for de ting, der er nedskrevet i denne, såsom fejl, mangler mv.

Både udlejer og lejer skal også aftale den endelige dato for fraflytning og hvornår det sidste håndtryk skal gives samt afslutningsvis afleveres nøgler.

Inden fraflytning skal ejendommen synes:

Det forlyder i lejeloven, at ejendommen skal synes og dette skal varsles mindst 1 uge før det ønskede tidspunkt. Det betyder, at der skal forelægge en skriftlig indkaldelse. Der kan altid drøftes og aftales et kortere varsel, når lejeforholdet er opsagt eller er blevet ophævet. Udlejeren er ansvarlig for, at fraflytningsrapporten bliver udfærdiget. Denne rapport skal udleveres under selve gennemgangen af ejendommen – også det der benævnes: ejendomstilsyn eller syn af ejendom.

Den kan i enkelte tilfælde udføres senere, men dette skal dog ske som maksimum senest 2 uger efter selve synet af ejendommen. Det kan blive aktuelt, hvis lejeren ikke kan være tilstede ved selve synet af ejendommen.

Udlejeren skal oplyse lejeren om, hvilket tiltag, der skal udføres i ejendommen:

Udlejeren skal oplyse lejeren om, hvilke arbejdsopgaver, som udlejeren mener, lejeren hæfter for.

Dette skal ske senest 14 dage efter, der er afleveret nøgler og ikke senere end det, da der ellers kan ske det, at udlejeren ikke kan gøre krav på noget som helst. Sagt med andre ord, lejeren skal ikke nødvendigvis betale noget for istandsættelse af ejendommen.

Når ejendommen gennemsynes:

Under et syn af en ejendom i forbindelse med en fraflytning, kan man bede om, at der deltager enten en beboerrepræsentant eller en anden bisidder. Det anbefales altid, at der er andre tilstede ved selve synet, end kun udlejer og lejer, da flere således ”overhører” selve afgørelsen. Ligeledes er det virkelig en god idé, at den ekstra tilstedeværende person er bekendt med ejendommen og dets forhold fra tidligere. Som i sjældne og enkelte tilfælde faktisk kan komme til at fremstå som vidner – i en given boligretssag.

Hvad hvis der opstår uenighed?

Der kan forekomme uenigheder under selve synet af ejendommen. Det kan bl.a. være spørgsmål om, hvad der menes, som forventelig slidtage eller direkte ødelæggelse af selve ejendommen (sabotage, hærværk), hvor skaderne skal udbedres, før lejemålet igen kan anvendes til udlejning. Der kan også opstå uenigheder om, hvad der er foretaget af ændringer i ejendommen, som ikke var tilstede, ved udlejningens start. Mange ting kan opstå, derfor er det også yderst vigtigt at have sin dokumentation i orden.

Skriftlige dokumenter vinder altid over mundtlige aftaler. Det kan være en god idé at tage billeder af selve ejendommen, dette kan anvendes til dokumentation for lejemålets stand. Opstår den mindste uenighed, så skal fraflytningsrapporten naturligvis ikke underskrives, før alle parter er helt enige og samtykker.

Erstatningskrav – kan man få det?

Såfremt at du som udlejer ikke er tilfreds med ejendommen efter endt udlejning, er der tale om det der kaldes et: erstatningskrav. Det betyder, at lejeren ikke har opfyldt jeres aftaler om istandsættelse af lejemålet. Og du som udlejer kan søge erstatning.

Hvor kan der indhentes kompetent hjælp?

Udlejeren kan altid hente kompetent hjælp. Det er altid muligt og kan være en rigtig god idé, at henvende sig til de større organisationer, bl.a. SAPU, men der er flere steder at henvende sig, dette kan nemt findes ved en enkel søgning på Internettet.

Huslejenævnet kan også være behjælpelige. Det fungerer oftest på denne måde, at de kommer ud og besigtiger ejendommen, forinden selve istandsættelsen er sket. De vil i den forbindelse vurdere, om de krav, der stilles, er rimelige eller urimelige.

Det er naturligvis vigtigt at tage kontakt til organisationerne, så hurtigt som muligt (i tilfælde af uenigheder eller urimelige krav) – der kan opstå.

Skal der iværksættes en større istandsættelse, er det altid udlejeren, der vælger sine håndværkere til at udbedre evt. skader og mangler, som er tilført ejendommen.

Husk altid at have din dokumentation i orden og naturligvis holde den gode tone.

Mange ting kan ordnes uden den større hjælp fra andre, men ved at have sine papir og aftaler nedskrevet, kan mange ting ske i ro og fordragelighed.

Vi, CL REGNSKAB & REVISION har ikke et samarbejde eller gør ej reklame for de forskellige organisationer og det er naturligvis op til den enkelte udlejer, at til vælge hvor assistancen skal indhentes fra. CL REGNSKAB & REVISION er ej heller ansvarlig for ændringer på lejelovens område.

Artiklen skal ses som en overordnet guide inden en udlejningsproces afsluttes.

CL REGNSKAB & REVISION ønsker alle vores udlejere en rigtig god proces – med afslutningen af deres udlejning.

Vi håber naturligvis, at det har eller vil blive en rigtig god oplevelse for alle parter.

Har du/I brug for assistance vedr. udlejning & SKAT, så er du/I altid velkommen til at sende en mail på cl@clr.nu

Du er også velkommen til at læse mere om vores attraktive udlejningspakke, du kan klikke og læse mere her: https://clr.nu/skat-ved-udlejning-pakkelosning/

God udlejningsproces.

Artiklen må ikke kopieres.

Vi gør opmærksom på, at artiklen kun er vejlendede.

CL REGNSKAB & REVISION, nov. 2021.