Vi har ved flere lejligheder beskrevet de mange problematikker, der er forbundet ved at skulle finde bolig som ung studerende i en af de store danske byer. Markedet er ganske enkelt fyldt til randen med boligsøgende unge.

Derfor tyer mange forældre til hjælp ved at købe en lejlighed, som de så udlejer til deres børn. Det kan føre til en mindre økonomisk gevinst, men det er nu ikke det, der skal være til grundlag for forældrekøbet. I stedet skal investeringen laves baseret på et ønske om at ville hjælpe sit barn til en tryggere studietid, som vi tidligere har skrevet om i dette blogindlæg.

Og at forældrekøb fører til en tryggere tilværelse i studietiden for de unge, er faktisk blevet dokumenteret i en undersøgelse.

Stor forskel i boligtilfredshed

KORA lavede i 2009 en undersøgelse om unges boligtilfredshed på vegne af Velfærdsministeriet. Den viste en klar forskel på unge, der bor i en forældrekøbt lejlighed, og unge, der bor til leje hos anden udlejer.

I deres spørgeskemaundersøgelse blev næsten 1.600 unge mennesker spurgt om deres boligtilfredshed, og resultatet viste en markant forskel. De adspurgte i forældrekøbte lejligheder angav i gennemsnit deres boligtilfredshed til at være på 7,9, mens den for de øvrige adspurgte kun var på 5,7.

Hvad skyldes forskellen?

Boligmarkedet er ikke altid helt sikkert at navigere rundt i. Historier om private udlejere, der snyder deres lejere for større beløb, er der desværre rigtig mange af. I mange tilfælde betaler de studerende en alt for høj husleje, og det er kun et mindretal, der kører sagen i et huslejenævn. Det kan også gå hen og blive en dyr fornøjelse at fraflytte en lejlighed, som skal istandsættes efterfølgende, og ofte bliver hele lejers depositum ædt op på denne måde.

Opstår der mangler i boligen undervejs, har de unge, der bor til leje ved deres forældre, også større medindflydelse på udbedringen. Chancen for at få installeret en opvaskemaskine eller en ny ovn er sikkert større, hvis det er ens forældre, man skal tage snakken med, frem for en vilkårlig udlejer.

Mange studerende skal i praktik et semester eller længere tid gennem deres studietid. Er praktikken i et andet land eller i en anden by, kan de blive nødt til at bo andetsteds for en periode. Bor de til leje hos en vilkårlig udlejer, kan de se sig nødsaget til at opsige lejemålet, mens de, der har deres forældre som lejere, kan have nemmere ved at finde en løsning, der giver dem mulighed for at beholde lejligheden.

Med bekymringer som disse at tage hensyn til forstår man godt, at der er så markant forskel i boligtilfredsheden mellem unge i en forældrekøbt bolig og dem, der er på det “øvrige” boligmarked.