Udgifter til varmekilder er unægtelig steget i hele år 2022. Det er noget der påvirker de fleste mennesker.

CL REGNSKAB & REVISION modtager et antal stigende henvendelser omkring emnet. Derfor har vi udfærdiget et lille indlæg – læs gerne med om diverse varmekilder nedenfor.

Gasfyr eller fjernvarmeanlæg anses skattemæssigt som en installation, der ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, litra e og afskrivningsloven § 15, stk. 4.

Ved installationer forstås aktiver, der har en fastere tilknytning til bygningen og tjener denne som sådan.

Som eksempler herpå kan nævnes enhver indretning eller lignende, der har til formål at opvarme ejendommen, samt elevatorer, ventilationsanlæg, varmtvandsanlæg, radiatorer, gasfyr, oliefyr, fjernvarme- og jordvarmeanlæg, der er en integreret del af bygningen.

Ved installationer forstås aktiver, der har en fastere tilknytning til bygningen og tjener denne som sådan. Eksempler på sådanne installationer er enhver indretning eller lignende, der har til formål at opvarme ejendommen.

Afskrivningsloven § 14, stk. 2 nr. 4 Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afskrivning ikke foretages på bygninger, der anvendes til beboelse eller hertil knyttede formål.

Den juridiske vejledning C.C.2.4.4.2 omhandler installationer i bygninger.

Artiklen må ikke kopieres.

CL REGNSKAB & REVISION, December måned 2022.