Har du lavet et forældrekøb til dit barn? Overvejer du at sælge boligen til dit barn, så din søn eller datter kan drage nytte af 15%-reglen? Der er god grund til ikke at vente for længe med at sætte gang i handlen.

Det er snart ved at være sidste udkald for familieoverdragelse, hvis du vil kunne tilbyde dit barn den bedst mulige pris for din ejendom.

Nyt ejendomsvurderingssystem på trapperne

Når du sælger en ejendom til en af dine børn, kan du sælge den til en meget fordelagtig pris. Du har lov til at slå 15% af den offentlige vurderingspris og på den måde overdrage en del af din formue til dit barn og hjælpe din søn eller datter godt på vej.

De offentlige vurderinger på ejendomme har stået uændret siden 2011. Men det har salgspriserne på ingen måde – de har tværtimod fået et stort hak opad. For at gøre de offentlige vurderinger mere lig de aktuelle salgspriser har Folketinget varslet et nyt ejendomsvurderingssystem. Det nye system forventes at få stor betydning for de offentlige vurderinger på ejendomme.

– Ejerlejlighedernes vurderinger vil stige med det nye ejendomsvurderingssystem i 2019. Specielt i de store byer som København og Aarhus må man forvente, at vurderingerne vil få et ordentligt hak op. Derfor skal man sælge videre til barnet nu, hvis man vil gøre det billigst muligt for barnet, udtaler skattespecialist Søren Lehmann Nielsen i en artikel i Berlingske Business.

Økonomisk gevinst til dit barn

Sælger du et forældrekøb eller en anden bolig til dit barn, inden det nye system træder i kraft, kan der være en stor gevinst at hente i den anden ende. Bliver dit barn boende i boligen, når han eller hun overtager den, skal der nemlig ikke betales skat af fortjenesten ved videresalg.

Det vil altså sige, at hvis du når at sælge til dit barn til 15% under den nuværende offentlige vurdering, og boligen så stiger markant, når det nye system træder i kraft, så kan dit barn videresælge boligen til en fordelagtig pris. Og opfylder dit barn beboelseskravet ved selv at have boet en periode i boligen, er fortjenesten ved et eventuelt salg skattefri.

– Når barnet senere hen sælger boligen videre til den formodentligt højere markedspris, vil den skattefrie gevinst ved salget i mange tilfælde blive større, hvis man har nået at købe til den nuværende ejendomsvurdering, fortæller revisor Christian Bækmark i en artikel i  Berlingske Business.

Pas på med at spekulere i skattefinten

Spekulerer du i at sælge til dit barn, så han eller hun kan opnå en økonomisk gevinst ved et videresalg, er der dog en del faldgruber, du skal passe på. Skat er meget opmærksom på fidusen, og det duer derfor ikke at foregive, at beboelseskravet er opfyldt. Din datter eller søn skal reelt set bo og opholde sig i ejendommen i en given periode, og det er strafbart at foregive andet.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til det nye system og de ændringer, det vil medføre? Rådfør dig med din revisor, som er ekspert på området.

http://www.business.dk/bolig/eksperter-saelg-foraeldrekoebet-til-dit-barn-nu