Det vurderes at op i mod 15% af alle lejligheder handles med forældrekøb for øje.  Når forældrene via forældrekøb anskaffer en ejerlejlighed til sit barn, er det oftest i forbindelse med dette skal pågebynde en videregående uddannelse. Der er tale om et sædvanligt køb af en ejerlejlighed, men der er dog nogle forhold, man skal være ekstra opmærksom på – herunder f.eks. om ejerforeningen forbyder udlejning af lejligheden.

Barnet/lejeren er som hovedregel berettiget til at modtage skattefri boligsikring fra kommunen efter de sædvanlige regler. Hvis lejeaftalen er fastsat på markedsvilkår eller med udgangspunkt i reglerne om omkostningsbestemt husleje, har lejeaftalen ingen skattemæssige konsekvenser for den unge. Udlejning og skat kan være vanskeligt, men skattemæssigt betragtes udlejningen af lejligheden som at virksomheden driver virksomhed, og derfor har man mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, som hvis man var en øvrig erhvervsdrivende.