Der kan være mange årsager til, at du ønsker dit hus eller lejlighed solgt. Hvad der kan være utroligt nervepirrende er uvisheden i, hvornår salget lykkedes – samt den økonomiske byrde, som det kan være, at have en ejendom til salg. Det kan i perioder give de fleste ekstra nattesved og bekymringer.

Værst af det hele er, at det kan bremse dine drømme, for at komme videre i livet. Så det kan være en rigtig god idé, at tænke mere fremtids – og løsningsorienteret i denne proces.

Vi har nedskrevet flere aspekter i artiklen, som kan være nyttige at have med i dine overvejelser samt nedskrevet på dine huskelister.

Rigtig god læselyst.

Hvem skal finde lejeren?

Hvis du endelig har taget beslutningen om udlejning, så skal der findes en lejer.

Du kan selv være med til at finde din nye lejer, men der er også udlejningsbureauer, som varetager denne service. Det kan være langt dyrere, at få et bureau til at styre hele processen, men det kan spare dig lang tid. Det er alle overvejelser, som du bør tænke igennem. Har du tid og ønsker du selv at stå for processen, eller skal den udliciteres.

Du kan læse mere her i vores anden artikel omkring at finde den gode lejer: http://clr.nu/finde-gode-lejer/

Er lejekontrakt en nødvendighed?

Ja. Så snart du har besluttet dig for, at udlejning kan være en god mulighed i dit tilfælde, (når ejendommen alligevel ikke kan sælges for nuværende), så skal der naturligvis styr på lejekontrakten.

Hvad skal der bl.a. indskrives i en lejekontrakt:

·      Hvor længe skal lejeperioden løbe? Her bør du overveje, hvor længe du vil låse ejendommen fast, for tænk nu hvis, ejendommen bliver solgt i mellemtiden.

·      Der er meget stor forskel på at udleje sin ejendom i 1, 2 eller 3 år ad gangen. En god skik kunne være, at oplyse den potentielle lejer om, at du ønsker ejendommen solgt på et tidspunkt, men at du i mellemperioden gerne ser ejendommen udlejet, så den ikke står tom og urørt. På den måde undgår du kedelige situationer mellem lejer og udlejer, samtidig kan det ikke komme som en overraskelse for lejeren, at vedkommende skal fraflytte lejemålet efter aftalen i lejekontrakten, hvis ejendommen nu pludselig skulle gå hen og blive solgt.

Du bør som udlejer være ærlig og realistisk

Du skal melde klart ud, hvad der kan accepteres og hvad der ikke kan accepteres i ejendommen. Der er flere udlejere i dag, der f.eks. ikke accepterer rygning. Det skal meldes ud og nedskrives i reglementet.

Bl.a. hushold. Er det acceptabelt med hushold i ejendommen, og hvis ja, hvor mange dyr. Der kan være meget stor forskel på 4 inde katte eller en mindre fugl i bur.

Når der skal udfærdiges en lejekontrakt, kan du selv vælge, at kaste dig ud i det, eller du kan rådføre dig med en specialist.

CL REGNSKAB & REVISION udfærdiger ikke lejekontrakter, men vi anbefaler altid, at tage kontakt til en advokat, for ekstra bistand.

Du kan også læse mere om lejekontrakten, i vores andre artikler, se bl.a. mere her: http://clr.nu/hvorfor-vigtigt-lejekontrakt/ og http://clr.nu/download-gratis-lejekontrakt/

Tiden går – skal der mon en ny salgspris til?

Det kan være en rigtig god idé, at have et årligt økonomisk tjek op på hele udlejningssituationen. Ønsker du fortsat at udlejningen kører, som tidligere eller skal ejendommen sælges snarest muligt, så kan det være en rigtig god løsning, at sætte prisen på ejendommen, ned.

Vi ser oftest, at der vil ske et mindre økonomisk tab, når ejendommen udlejes – slidtage på ejendommen, som kræver vedligeholdelse, kan næsten ikke undgås. Slidtage og tab – alt afhænger naturligvis af tidsperspektivet på udlejningen og dine lejere og deres påpasselig – og samvittighedsfuldhed.

Udgifterne til vedligeholdelse er ofte nødvendige, da det er vigtigt, at ejendommen fortsat er attraktiv for et muligt hussalg. Du har som udlejer altid pligt til at sørge for reparationer af installationer, herunder hårde hvidevarer, som findes i ejendommen. Det vil sige med andre ord, dine forpligtelser over for ejendommen under hele udlejningen, er præcis de samme, som da du selv beboede ejendommen.

Huslejeniveauet – altid det store spørgsmål

Er du i tvivl om huslejefastsættelse, så er det væsentligt, at du rådfører dig med en fagperson. Enkelte tilfælde, så er det ikke altid muligt, at huslejen kan dække alle dine udgifter, under det udeblivende salg, men lidt er bedre end slet ingenting, når situationen ikke kan være anderledes.

Vi assisterer gerne med fastsættelse af huslejen, skriv gerne en mail på cl@clr.nu

Forsikringsselskabet skal have besked om udlejningen

Du har ansvar for at tage kontakt til dit forsikringsselskab og meddele dem, at du nu fraflytter ejendommen, og at denne derfor skal anvendes til udlejning. Det betyder i praksis, at dækningsforholdet ændres prompte.

Forsikringsselskaberne plejer at være hjælpsomme i forbindelse med udlejningen, spørg evt. dem til råds, hvis du skulle have flere spørgsmål herom.

Du skal også huske en indbofortegnelse

Der bør udarbejdes en indbofortegnelse. Denne skal både udlejer og lejer skrive under på med fulde navn og dato. I denne fortegnelse nedskrives der, hvad ejendommen indeholdt, da lejeren tilflyttede lejemålet. Denne bør naturligvis også gennemgås ved fraflytning igen.

Der skal også udarbejdes det man kalder en fejlrapport. Denne gennemgås altså inden lejeren flytter ind. Her kan der, som navnet lyder, nedskrives fejl/mangler i rapporten. Her skal også både lejer og udlejer skrive under på, at de er enige i dette, således uoverensstemmelser undgås senere hen.

Har du brug for assistance til udlejning i forbindelse med udlejningsregnskabet, herunder SKAT?

Du er altid velkommen til at sende CL REGNSKAB & REVISION en mail, hvor du beskriver hele din situation og dit behov for assistance, så vender vi hurtigst muligt tilbage med et uforpligtende tilbud til dig.

Ønsker du at læse mere om vores populære udlejningspakkeløsning, så klik gerne her: http://clr.nu/udlejningspakke/

God udlejningsproces.

CL REGNSKAB & REVISION, januar 2020. Artiklen må ikke kopieres.