Måske har du udlejet din ejendom længe og det har kørt komplet gnidningsfrit, eller også er du netop påbegyndt udlejning, men opdager, at din lejer ikke betaler udgifterne til dig, herunder lejeindtægt. Hvad gør du så…

Der sker rigtig meget i samfundet for tiden. Det er ikke en usandhed, når mange taler om, at 2022 har været et tungt og hårdt, langt år.

Stigende energipriser gør det umuligt for mange mennesker at skrabe pengene hurtigt nok sammen til de øget regningerne, men regningerne skal jo fortsat betales.

Hvad gør du som udlejer, når din lejer ikke betaler dig længere?

Der kan være flere scenarier i denne udfordring, som man kan opleve – enten betaler lejer ikke lejeindtægten til tiden, eller også indbetales der et forkert beløb eller også betaler lejeren slet ikke.

Dog er det også væsentlig at oplyse, at skulle der ske en forglemmelse én gang – det vil sige, at lejers betaling udebliver 1 måned, så kan det anbefales, at udlejer sjældent bør gøre et særligt stort nummer ud af oplevelsen og i stedet være i god tro og tænke, at det helt sikkert udelukkende skyldes en forglemmelse. Sker der således igen og igen, så er det klart – så er man som udlejer nødt til at handle anderledes og aktivt.

Hvad sker der, hvis huslejen er betalt for sent?

Det kan være, at din lejer ikke har været bekendt med beløbet kan tilmeldes betalingsservice eller sættes op som en standardoverførsel i banken. Dette kan din vanlige bankrådgiver assistere dig med eller du kan selv gøre det – endda ret så nemt via en netbank app.

Dog kan det ikke undgås, at der kan komme negative forstyrrelser i forholdet mellem udlejer og lejer – efter sådan en seance.

Der er flere gode råd, som du kan følge, læs gerne med i artiklen her:

  1. Vælg altid en lejer, som du har en god mavefornemmelse med. Læs evt. vores artikel, der handler om at finde den gode lejer, klik her: Find frem til den gode lejer – som passer til din udlejningsejendom
  2. Når lejeren er fundet, så gennemgå slavisk under en formel seance lejekontrakt, så alle parter kan følge med. Gennemgå udgifterne og få altid underskrift med korrekt dato, så kontrakten er helt gyldig.
  3. Husk altid – i en venlig tone, at oplyse lejeren om, at du som udlejer forventer, at vedkommende tilmelder sig sin månedlige husleje til betalingsservice, alternativt kan de også i deres netbank opsætte en standardoverførsel den første i hver måned, så pengene automatisk trækkes og sendes til dig. Via denne metode, der sikrer du som udlejer, at lejer ikke stopper betalingerne via en forglemmelse. Der er dog en enkelt ulempe ved standard-overførelses-metoden og det er, at der kan forekomme ændringer i det beløb, der skal overføres. LÆS VIGTIGT: Det er altid lejers ansvar at opdatere dette beløb. Ændringerne kan udspringe af flere faktorer, bl.a. at huslejen ændres (det skal du som udlejer naturligvis altid varsle din lejer) eller der kan være stigninger i den månedlige aconto og dette punkt er især vigtigt i disse tider, hvor der generelt er stigninger på flere ting. (forhøjet energipriser)

Hvad gør du, hvis din lejer ikke betaler sin lejeindtægt i hele opsigelsesperioden?

Der er enkelte udlejere, som vælger at kræve – det man kalder: forudbetalt leje sammen med depositum. Dette sker, når lejeren flytter ind i ejendommen. En forudbetalt leje dækker over lejeindtægten i opsigelsesperioden og dette giver følgende facit, at så skal lejeren ej heller betale lejeindtægt i opsigelsesperioden, når den naturligvis allerede er blevet betalt på forhånd.

Hvis du under din udlejning IKKE opkræver: forudbetalt leje når lejer flytter ind, så hæfter lejer for lejeindtægten i hele opsigelsesperioden.

Hvis din lejer ikke betaler sine regninger, hvordan er du så stillet som udlejer?

Der kan ske flere ting som medfører, at der sker en manglende indbetaling, måske der er tale om kun en enkelt forglemmelse, eller måske er der tale om det forkerte beløb – med andre ord, at der er overført for lidt til udlejers konto eller også betaler lejeren slet ikke lejeindtægt længere – ej de andre øvrige betalinger, som kan forekomme.

Når du som udlejer oplever, at din lejer ikke betaler lejeindtægt, skal du altid kontakte din lejer, dvs. at du skal orientere vedkommende prompte om, at du mangler indbetaling for den pågældende periode (korrekt dato i din varsling), herunder korrekt beløbet og orienter ligeledes straks herom, hvornår du senest ser beløbet indbetalt. Denne manøvre har du som udlejer altid ret til at udføre, når du oplever, at der ikke er sket rettidigt indbetalt lejeindtægt.

Det er væsentligt, at du holder øje med din bankkonto (over udlejningen) og derved sender et krav om, at du ønsker lejeindtægten betalt straks, såfremt du måtte opleve, at fristen er overskredet.

Hvad siger den gældende lovgivning?

Når du som udlejer sender din lejer, det man kalder et påkrav til lejer om, at du mangler din indbetaling, så vil der ske ifølge loven, at din lejer har en frist på 14 dage til at indbetale beløbet. OBS på dette.

Ydermere kan der mærkeres i henvendelsen, at såfremt beløbet IKKE er blevet indbetalt inden fristen på de 14 dage, så har du som udlejer den fulde ret til at ophæve lejemålet dagen efter fristens udløb og det er vigtigt, at fremtone dette over for din lejer.

Hvad sker der, når din lejer fortsat ikke betaler og ej heller vil flytte ud af din ejendom?

Såfremt at du kommer frem til denne triste og kedelige udvikling i sagen, så skal du altid indbringe sagen for fogedretten og orientere om, at det drejer sig om en udsættelse af lejer. Det der herefter vil ske, er, at fogedretten er behjælpelig med at afvikle en inkassosag mod din lejer. Du kan finde mere info omkring dette hos fogedretten.

Hvad hvis lejer pludselig ikke kan betale lejeindtægten?

Der er tårnhøje energipriser overalt. Det påvirker unægtelig mange mennesker dagligt. Især hvert kvartal, hvor de store regninger skal betales. Dette er dog ikke en undskyldning for, at regningerne ikke betales, men måske snarere en forklaring på samfundet.

Der kan desværre opstå følgende scenarie, at lejeren ikke kan betale, da der simpelthen ikke er midler til dette her til den første i måneden. Måske der er tale om en enkeltstående episode, altså en akutopstået ny ting, som forandrer alt for lejeren. Måske en ny lønperiode, som er forskudt, eller en anden uheldig situation med akut sygdom eller dødsfald i familien eller generelt blot samfundets triste udvikling her i år 2022 – der er mange tænkte scenarier, som man kan støde ind i.

MEN…

Man kan sige, at selvom ovenstående er ærgerlige situationer, så kan det aldrig – groft sagt – blive udlejerens problem.

Det er ganske sandt en uheldig skæbne set ud fra lejers synspunkt, men det er ikke noget der medfører, at lejeren har optjent et ekstra særhensyn eller andet krav til rådighed og derved har en sådan magt, således at lejer opnår forståelse fra udlejers side, når det omhandler manglende betaling af lejeindtægt eller øvrige udgifter, der vedrører ejendommen – desværre, sådan er regelsættet. Lejer skal betale udlejer.

Hvis lejer forsøger med sin bedste overbevisning og ærlighed og samtidig, at der er tale om en enkeltstående episode, så kan det ske, at udlejer er åben, velvillig og ganske forstående overfor den pågældendes situation – men det er KUN en forventning lejeren kan have til udlejeren og absolut ikke et krav.

Måtte du som lejer have glemt en huslejeindbetaling, så skynd dig at tage fat i din udlejer og meddelt hurtigst muligt, at der er tale om en forglemmelse, sig undskyld og gå direkte ind i din netbank og lav et straks overførsel til din udlejer – på denne måde så sikres det gode udlejer-leje-forhold til enhver tid.

Skulle det værst tænkelige scenarie opstå, at lejer ikke betaler dig og ej heller er til at komme i kontakt med.

Enkelte tilfælde slutter desværre ikke lykkelige. I sådan en sitation, der er det væsentligt, at du som udlejer sætter dig grundigt ind i lejeloven. Det har du faktisk pligt til, når du beskæftiger dig med udlejning.

Når et lejemål skal ophøre, så skelnes der med 2 begreber, det forklares kort her:

Opsigelse af lejemål og ophævelse af lejemål:

En opsigelse sker med igennem en længere varsel.

En ophævelse sker med øjeblikkeligt varsel – dette kan hænde, når lejer misligholder alle tænkelige aftaler i lejekontrakten.

Såfremt at du har en ejendom, som du ønsker assistance til vedrørende udlejning og skat, så er du naturligvis velkommen til at læse mere omkring vores attraktive udlejningspakke til en fast pris på kr. 2.995 inkl. Moms. Læs gerne mere her: Ydelser

Ønsker du at læse mere specifikt om, hvad vores udlejningspakke indeholder, så kan du klikke her: https://clr.nu/skat-ved-udlejning-pakkelosning/

Vi har rigtig mange års erfaring med udlejning og skat og assisterer årligt mange klienter med deres udlejningsejendom – skal vi også hjælpe dig, så send os en mail.

Artiklen må ikke kopieres.

Vi gør opmærksom på, at artiklen kun er vejlendede.

Vi ønsker alle et rigtigt godt og lunt efterår.

CL REGNSKAB & REVISION, november 2022.