Nye regler (2021) for forældrekøb under virksomhedsordningen

Tilbage i 2019, da finansloven for 2020 blev udformet, blev der varslet et indgreb i reglerne for forældrekøb. Mange frygtede, at forældrekøb i virksomhedsordningen ville blive afskaffet helt, men ændringerne har vist sig ikke at være så stramme som frygtet. Kort sagt...